pracownia

Zielona Pracownia

EmpiryczniKreatywniOdkrywczy”


W dobie zanieczyszczenia środowiska naturalnego: powietrza, wody, gleby koniecznością jest edukacja ekologiczna. Powinna ona angażować wszystkich ludzi, a w szczególności młodych, u których należy wyrabiać poczucie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyją. Dlatego motywem przewodnim naszej Zielonej Pracowni jest energia odnawialna i źródła jej pozyskiwania. Naszym celem, który realizujemy dzięki Zielonej Pracowni, jest podwyższanie świadomości ekologicznej uczniów i ich rodzin oraz promowanie poprawy stanu środowiska naturalnego.

a1

 

  • Pierwszą z energii odnawialnych eksponowanych w Zielonej Pracowni jest energia słoneczna, którą oświetlana jest makieta miasta, a instalacja panelu fotowoltaicznego pozwala na ładowanie powerbanków i innych urządzeń.

a2a3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Kolejny rodzaj energii ekologicznej to paliwo wodorowe, które pozwala na ciche poruszanie się pojazdów bez emisji spalin zawierających szkodliwe substancje. Dlatego też w Zielonej Pracowni znajduje się specjalny tor dla modelu pojazdu. Hydrocar to futurystyczny model auta napędzany czystym wodorem, gdzie produktem spalania jest ekologiczna para wodna.

a4

 

  • Model demonstrujący działanie energii odnawialnych: woda, wiatr, Słońce pozwoli na obserwację przemiany poszczególnych energii odnawialnych: wody, wiatru i Słońca. Efektem końcowym przemian energii jest brzęczyk, przekładnia, miernik lub dioda - ta różnorodność z pewnością uatrakcyjni zajęcia.

a5

 

  • W naszej Zielonej Pracowni znajdują się specjalne stanowiska do indywidualnej pracy badawczej uczniów oraz zestawy sprzętu i odczynników, na przykład walizka eko-badacza umożliwia badanie wody i gleby. Zakupione pomoce dydaktyczne pozwolą na eksperymentowanie i zdobywanie umiejętności praktycznych przez uczniów.

a6

 

  • Dla kształtowania postaw ekologicznych najmłodszych uczniów prowadzona jest obserwacja biodegradacji różnych materiałów: papieru, klocka plastikowego, woreczka polietylenowego i skórki z banana. Lupy wtopione w trzykomorowy pojemnik umożliwiają dokładniejszą obserwację stopnia rozkładu lub jego brak.
 a7

 Uczniowie przygotowują doświadczenie: Biodegradacja wybranych materiałów.

a8 Biodegradacja w dniu przygotowania.
a9

Biodegradacja po 2 tygodniach, można zauważyć częściowy rozkład skórki banana, w wyglądzie pozostałych tworzyw nie zauważa się zmian.