SP4

 

1  Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej (dla dzieci z obwodu)
ipdf word
       
2  Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) ipdf  word
       
       
       

 

TERMINY REKRUTACJI 2021/2022

do klas I publicznych szkół podstawowych w Lublińcu

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie zgłoszeń (dotyczy dzieci z obwodu)

1 - 12 marca 2021r.

4 - 7 maja 2021r.

2.

Składanie wniosków (dotyczy dzieci spoza obwodu)

22 - 26 marca 2021r.

11 - 14 maja 2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30 marca 2021r.

o godz. 14:00

18 maja 2021r.

o godz. 14:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych wraz z informacją o wolnych miejscach

30 marca 2021r.

o godz. 14:00

19 maja 2021r.

o godz. 14:00

5.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Obwód Szkoły Podstawowej nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu obejmuje ulice:

 • Plac Niepodległości,
 • 3 Maja,
 • Chłopska,
 • Cmentarna,
 • Częstochowska,
 • Dworcowa,
 • Inwestycyjna,
 • Kazimierza i Wiktorii Niegolewskich,
 • Klonowa,
 • Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
 • ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 20-28A 31-33,
 • Miarki,
 • Mickiewicza,
 • Ogrodowa,
 • Oświęcimska,
 • Paderewskiego,
 • Pasieczna,
 • Plebiscytowa,
 • płk. Stanisława Wilimowskiego,
 • Podmiejska,
 • Pogodna,
 • Poprzeczna,
 • Przemysłowa,
 • Pusta,
 • Robotnicza,
 • Tartaczna,
 • Torowa,
 • Tylna
 • Tysiąclecia,
 • Uchodźców,
 • Wąska,
 • Wojska Polskiego,
 • Związku Harcerstwa Polskiego,
 • Żyzna.