projektue1

kapitalmenue

 

 

 

„W drodze od jakości do doskonałości. From quality to perfection – the use of ICT in classroom teaching”

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mobilne retrospekcje

czyli o szkoleniu nauczycielek Gimnazjum nr 1 w Lublińcu w Turcji

Czas szybko upłynął. Zaledwie w tydzień zdążyłyśmy poznać wielu wspaniałych ludzi i sporo się nauczyć. Nie sądziłyśmy, że wrócimy z bagażem doświadczeń i emocji. Jednak warto było przejechać prawie trzy tysiące kilometrów, a wcześniej poświęcić sporo czasu na przygotowania do wyjazdu i szkolenia za granicą. Nawet przez moment nie pomyślałyśmy o tym, że staniemy się sławnymi nauczycielkami z Polski, a tak się stało dzięki instytucji przyjmującej - było o nas głośno w mediach lokalnych. Ale po kolei…

Na skutek dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w marcu br. przystąpiliśmy do realizacji projektu „W drodze od jakości do doskonałości. From quality to perfection – the use of ICT in classroom teaching”. Mobilność, mająca na celu poszerzenie umiejętności zawodowych, zaplanowana została po uzgodnieniach z Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü na listopad br. Przedtem nasza dziesięcioosobowa grupa wzięła udział w szkoleniu przygotowawczym w Polsce, które objęło zajęcia z języka angielskiego, przygotowanie pedagogiczne oraz kulturowe.

8 listopada w środku nocy wyruszyłyśmy w tę nieznaną drogę, która trwała w sumie siedemnaście godzin. Naszego niebywale cierpliwego i oddanego koordynatora, profesjonalistę w każdym calu – p. Erola Girgina – poznałyśmy wkrótce, gdy pomagał odzyskać zagubiony bagaż. Od samego rana w poniedziałek do piątku wieczorem uczestniczyłyśmy z zajęciach, spotkaniach, warsztatach, dyskusjach, wizytach mających na celu wzbogacić naszą wiedzę, naprowadzić na właściwy tok myślenia, wyostrzyć nauczycielską spostrzegawczość, rozwinąć umiejętności – przede wszystkim w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w praktyce szkolnej, ale nie tylko. W ramach programu odwiedziłyśmy szkoły podstawowe i średnie, przede wszystkim publiczne, a także szkołę religijną. Byłyśmy w Safranbolu Anatolia High, Ynisehir Primary School, Ataturk Secondary School, Safranbolu Unsal Tulbentci Primary, Karabuk Imam Hatip High oraz w siedzibie organizatora naszego szkolenia Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Obserwowałyśmy zajęcia, na których nieodłącznym elementem był nowoczesny sprzęt. Podziwiałyśmy wdrażany w szkołach projekt FATIH, który opracowany został przez tureckich inżynierów i całkowicie realizowany jest przez tureckich specjalistów oraz producentów, a którego nadrzędnym celem jest wyposażenie publicznych szkół w nowoczesną technologię – tablice interaktywne, komputery, tablety itp. Wraz z tureckimi nauczycielami porównywałyśmy turecki system szkolnictwa z polskim. Dostrzegłyśmy podobieństwa i różnice. Poznałyśmy szereg projektów opartych na współpracy międzynarodowej, w tym realizowanych z wykorzystaniem platformy eTwinning. Przekonałyśmy się, że wprowadzenie i wdrożenie ICT jest priorytetem w edukacji w Turcji, a finanse przeznaczone na wdrożenie tej technologii w szkolnictwie są nieograniczone. Dyskutowałyśmy na temat roli nauczyciela we współczesnej szkole, w której nie sposób konkurować z komputerem czy Internetem i w której muszą pojawiać się takie rozwiązania, które będą przykuwały uwagę współczesnej młodzieży. Zaplanowałyśmy własne działania zmierzające do unowocześnienia nauczania oraz do międzynarodowej współpracy.

Read more...

Przed wyjazdem do Turcji

Zagraniczna mobilność nauczycieli

Gimnazjum nr 1 w Lublińcu tuż tuż …

W XXI wieku można przemieszczać się po świecie nie tylko w celach turystycznych, ale i zawodowych czy edukacyjnych. W zasadzie w Unii Europejskiej obowiązuje wymóg mobilności jako elementu podnoszenia jakości i unowocześnienia szkolnictwa oraz wspierania rozwoju mieszkańców Europy. Idąc tym tropem, nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Lublińcu postarali się o dofinansowanie do zawodowego i osobistego rozwoju, który ma się proporcjonalnie przekładać na rozwój uczniów i podniesienie jakości kształcenia, innymi słowy przystąpili do realizacji projektu unijnego w ramach VETPRO_COM pt. „W drodze od jakości do doskonałości. From quality to perfection – The use of ICT In classroom teaching”, Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i ma charakter pilotażowy. Szkoła otrzymała fundusz w wysokości 59 806,53 zł, co stanowi równowartość 14 360,00 EUR w trzeciej rundzie konkursowej, która - jak się okazało – była najtrudniejsza, bo zgłoszono w niej 137 wniosków z całej Polski, a ponadto objęła już ambitne i niebywale konkurencyjne pomysły. Wniosek aplikacyjny Gimnazjum nr 1 w Lublińcu uplasował się na 9 pozycji.

Read more...