godlo

 logosp4 3     godlo

projektue3

erasmus                           logog1facebook       

Współdziałanie dla innowacji i wymiany dobrych praktyk

erasmus2„Conflict to Cooperation”

 

   Od 1 września 2016r. do 31.08.2018r. Gimnazjum nr 1 w Lublińcu będzie realizować kolejny program międzynarodowy w ramach Programu Erasmus + pt. „Conflict to Cooperation”(tłum. Od konfliktu do współpracy). W skład krajów partnerskich wchodzą: Wielka Brytania (główny koordynator), Hiszpania, Włochy, Turcja i Polska. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla naszej szkoły wynosi 20 515,00 euro.

   Założenia projektu koncentrują się na rozwoju umiejętności społecznych, umiejętności rozwiązywania konfliktów w oparciu o wartości, kształtowaniu empatii, szacunku i umiejętności współpracy, rozwijaniu umiejętności dotyczących nowoczesnych technologii, budzeniu tolerancji wobec różnorodności kulturowej, nawiązywaniu do wydarzeń historycznych np. wojny, aby wyciągnąć wnioski i pamiętać o pokojowym rozwiązywaniu sporów, uczeniu życia w społeczeństwie bez dyskryminacji i uprzedzeń.

   Projekt skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich naszego gimnazjum, którzy posługują się językiem angielskim, są otwarci na nowe zadania, potrafią wytrwale pracować, znają nowoczesne technologie, posiadają inne uzdolnienia. Szczegóły naboru uczestników zostaną określone w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu.

Koordynatorki projektu:
Aneta Wośko
Ewa Prandzioch

Na skróty