godlo

 logosp4 3     godlo

Informacja o podręcznikach

Drodzy Rodzice

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu uprzejmie informuje, iż w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021, zostaną zakupione przez szkołę niezbędne podręczniki i ćwiczenia dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Rodziców uprasza się jednak o zakup podręczników do nauki 2 przedmiotów : religii i języka mniejszość narodowej, jeśli Państwo zadeklarowaliście udział waszego dziecka w w/w zajęciach.

Wykaz podręczników i ćwiczeń w r. szk. 2020/2021

do zakupienia przez rodziców

Kl. 1

Religia: Ks. Mielnicki: Poznaję Boży świat – podręcznik

J. mn. nar. niem. : Ich undduneu kl. 1 - ćwiczenia wersja rozszerzona (z naklejkami)

Kl. 2

Religia: Ks. Czerkawski: Idziemy do Jezusa – podręcznik

J. mn. nar. niem.: Ich undduneu kl. 2 - ćwiczenia wersja rozszerzona (z naklejkami)

Kl. 3

Religia: Ks. Czerkawski: Jezus jest z nami – podręcznik i ćwiczenia

J. mn. nar. niem.: Ich undduneu kl. 3 - ćwiczenia wersja rozszerzona (z naklejkami)

Kl. 4

Religia: Ks. Mielnicki: Miejsce pełne BOGActw – podręcznik i ćwiczenia

J. mn. nar. niem.: Ich undduneu kl. 4 - ćwiczenia wersja rozszerzona

Kl. 6

Religia: Ks. Mielnicki: Tajemnice BOGAtego życia – podręcznik i ćwiczenia

J. mn. nar. niem.: Ich undduneu kl. 6 - ćwiczenia wersja rozszerzona

Kl. 7

Religia: Ks. Mielnicki: Błogosławieni, którzy szukają Jezusa – podręcznik

Kl. 8

Religia: Ks. Mielnicki: Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi – podręcznik

Na skróty