VIII Zjazd Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” 74 G. P. P.

   Już po raz ósmy w Gimnazjum nr 1 w Lublińcu odbył się Ogólnoświatowy Zjazd Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” 74 G. P. P.. Swoją obecnością uroczystość zaszczyciły rodziny bohaterskich żołnierzy pułku ale także minister Jan Stanisław Ciechanowski oraz minister Zbigniew Zieliński. Zjazd organizowany był przez Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa 74 G. P. P. pana Mariana Berbesza, Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Lublińcu pana Jana Brzezińskiego przy wsparciu Burmistrza Lublińca Pana Edwarda Maniury. W czasie uroczystości wręczone zostały medale „Pro Patria”. Otrzymali je między innymi burmistrz miasta Lublińca Edward Maniura, dyrektor Jan Brzeziński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadowie Małgorzata Wachowska oraz członkowie stowarzyszenia Józef Kucharski i Edward Karpe. Został również wręczony srebrny medal „opiekuna miejsc pamięci narodowej” panu Mirosławowi Gałuszkiewiczowi. Goście wysłuchali programu artystycznego pt. „Wiara, Nadzieja, Miłość” w wykonaniu zespołu „OCH” pod dyrekcją Krzysztofa Gembały, na który składały się utwory z filmy „Zakazane piosenki” oraz fragmenty oratorium Piotra Rubika. Uczestnicy zjazdu zwiedzili także wystawę o uzbrojeniu oraz Izbę Pamięci poświęconą żołnierzom pułku, a także złożyli kwiaty na Cmentarzu Wojskowym i wzięli udział w apelu poległych poprowadzonym przez żołnierzy Jednostki Wojskowej w naszym mieście.

zdjęcia