godlo

 logosp4 3     godlo

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

rok szkolny 2019/2020

zakres

Wynik średni w %

kraj

województwo

powiat

gmina

szkoła

stanin szkoły

 j. polski

59 59,29 59,57 60,18 64,15
6

 matematyka

46 45,67 43,92 44,04 47,15
6

 j. angielski

54 55,24 53,14 56,62 59,91
6

 j. niemiecki

45 48,45 45,33 50,23  54,33 7

rok szkolny 2018/2019

zakres

Wynik średni w %

kraj

województwo

powiat

gmina

szkoła

stanin szkoły

j. polski

63

64,12

62,35

59,09

57,19

4

matematyka

45

44,74

40,71

39,33

45,53

6

j. angielski

59

60,23

56,50

57,46

57,61

6

j. niemiecki

42

43,09

43,94

44,80

 

 

Na skróty