godlo

 logosp4 3     godlo

Informacje dla rodziców

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na następujących zasadach:

 1. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje Prywatne Centrum Usług Medycznych AKO-MED w godzinach od 8:00-18:00, w gabinecie stomatologicznym przy ul. w Lublińcu.
 2. Uczniowie zgłaszają się na wizytę z rodzicem/prawnym opiekunem po umówieniu się telefonicznym pod nr telefonu 34 351 02 00.
 3. W przypadku, gdyby Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.
 4. W szkole będą jednocześnie prowadzone zajęcia profilaktyczne z w/w zakresu w poszczególnych klasach/grupach.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu przedstawia wykaz 8. dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 uzgodniony z Radą Pedagogiczną oraz z Radą Rodziców w dniu 17 września 2020 r.

Wykaz 8. dni wolnych:

- 12, 13 listopada 2020 r.

- 4 i 5 stycznia 2021r.

- 25, 26, 26 maja 2021 r. - egzamin ósmoklasisty

- 4 czerwca 2021 r.

                                                                                                                             Katarzyna Górecka
                                                                                                                             Dyrektor SP4
 

Wypoczynek dzieci i młodzieży

dobrystProgram "Dobry start"

Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Wysokość świadczenie wynosi 300 zł.

Jak dostać świadczenie “Dobry start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie “Dobry start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Świadczenie “Dobry start” jest zwolnione od podatku.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz te realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

treść rozporządzenia >>>

ulotka do pobrania >>>


 Bezpieczeństwo Dzieci Online

Krok 1   Pamiętaj o podstawowych zasadach:

 • Zainstaluj na urządzeniach aplikacje kontroli rodzicielskiej, aby chronić młodsze dzieci przed nieodpowiednimi treściami.
 • Razem ustalcie zasady korzystania z sieci.
 • Wspólnie odkrywajcie bezpieczne i wartościowe serwisy internetowe.
 • Zadbaj, aby gry, z których korzysta dziecko, były dostosowane do jego wieku; poznaj ich treść.
 • Naucz dziecko szacunku  do innych internautów.
 • Przestrzeż przed publikowaniem online danych osobowych i nierozważnym umieszczaniem osobistych zdjęć i filmików.
 • Wytłumacz dziecku, że nie zawsze można ufać osobom poznanym w sieci.
 • Poproś, aby dziecko informowało Cię o każdej niepokojącej sytuacji w sieci.
 • Wspieraj i tłumacz, nie krytykuj.

Krok 2   Przejdź kurs internetowy nahttps://fundacja.orange.pl/kurs/

"Internetowy kurs dla rodziców Bezpiecznie Tu i Tam powstał po to, aby pomóc dorosłym w zapewnieniu małym internautom bezpieczeństwa online.
Jeśli zastanawiasz się, co robi Twoje dziecko w sieci, jak nauczyć je ostrożności i wspierać w rozwoju przy pomocy nowych mediów – ten kurs jest właśnie dla Ciebie."
Krok 3   Warto wiedzieć
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 100 100 - telefon dla rodzicw i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Podręczniki

Karta Dużej Rodziny

 1. Informacje na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
 2. Informacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

Ósmoklasisto - pomyśl o rekrutacji

rekrutacja2122

Strona Ministerstwa Edukacji i Nauki (harmonogram) >>>

Terminy postępowania rekrutacyjnego (plik pdf) >>>
 
 

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022 >>>>

 
wybieramszkole

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2021/2022).

przejdź>>>
 
rekr20-21-3 Strona, na której będzie się odbywał cały proces rekrutacji. Znajdziecie tam terminy rekrutacji, oferty szkół z województwa śląskiego, poradnik dla ucznia, w jaki sposób przebiega rekrutacja elektroniczna.  >>>  
  Młodzieżowe Centrum Kariery w Lublińcu >>>>

MCK Lubliniec

Plac Konrada Mańki 8 lok. 14 i 15; 42-700 Lubliniec
Tel.: (34) 356-12-50   E-mail: mck.lubliniec@ohp.pl 
Doradcy zawodowi: Anna Weber, Jolanta Pawlik
Pośrednik pracy: Aleksandra Gawron

 
 

Oferta lublinieckich szkół:

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu: https://www.zsot.lubliniec.pl/
 2. Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu: http://www.mickiewicz.net.pl/
 3. Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu: http://www.zszlubliniec.pl/index.php/
 4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu: http://www.ckziulubliniec.pl/
 
  Oferty innych szkół i praktyk zawodowych
zelkot

Informacja dotycząca praktyk zawodowych w zakładzie ZELKOT – Brzezina, Urzynicok Sp. j. >>>>

 
olesno

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie;
ulotka
>>>>   prezentacja >>>>

 
 

Szkoły ponadpodstawowe i klasy o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”>>>>

 
dobrodzien

Zespół Szkół w Dobrodzieniu >>>>

Rekrutacja uczniów odbywa się w formie tradycyjnej, papierowej  (nie ma rekrutacji elektronicznej), dlatego zachęcamy do sprawdzenia informacji i oferty szkoły.
 
zszolesno

Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie >>>

 

 

Na skróty