godlo

 logosp4 3     godlo

Grono Pedagogiczne

 

DYREKCJA

   
dyrektor szkoły:

mgr Katarzyna Górecka

wicedyrektor szkoły:

mgr Grażyna Grobara - Rakowska

  

Nauczyciele

Nazwisko i Imię

Nauczany przedmiot / kwalifikacje

Funkcja

Informacje dodatkowe

 Bogacki  Piotr

 wychowanie fizyczne
 język niemiecki
 trener piłki nożnej: UEFA A
 instruktor: narciarstwo zjazdowe

 wychowawca klasy 6 b

 

 Brol  Ewa

 matematyka

 informatyka

 wychowawca klasy 8 b

Egzaminator egzaminu gimnazjalnego
i maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty

 Chmiel Ilona

 chemia

 wych. do życia w rodz.

 oligofrenopedagogika

 wychowawca klasy 8 a

 

 Cieślak Justyna

 język niemiecki

 język angielski

 

Egzaminator egzaminu gimnazjalnego

 Czudaj Iwona

 matematyka

 fizyka

 

 

 Dymarek Agnieszka

 fizyka

 wychowawca klasy 7 a  

 Gambuś Danuta

 geografia

 przyroda

 bibliotekarstwo

   

 Gembała Krzysztof

 muzyka

 informatyka

   

 Górecka Katarzyna

 język angielski

 dyrektor szkoły

 

 Górecki Piotr

 język angielski

   

 Grobara-Rakowska Grażyna

 nauczanie zintegrowane

 wychowanie do życia w rodzinie

 terapia patologii zachowań

 wicedyrektor szkoły

 

 Klimanek Justyna

 biologia

 oligofrenopedagogika

 

 

 Kolasa Wojciech

 technika

 informatyka

 edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

 Koloch Barbara

 biblioteka

 pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 pedagog szkolny  

 Kowalczyk – Jassak Marzena

 pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna

 historia

 WOS

 wych. do życia w rodzinie

 edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 zarządzanie w oświacie

 wychowawca klasy 3 b

 

 Ks. Kamil Hadaś

 religia

   

 Kubica – Pinkowska Bernadeta

 wychowanie fizyczne

   

 Lipińska Natalia

 edukacja wczesnoszkolna  wychowawca klasy 1 c  

 Łukawska – Pasternak Katarzyna

 • matematyka
 • informatyka
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 wychowawca klasy 2 b
 

 Machoń Agnieszka

 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • logopedia
 • język polski
 • historia

 

Egzaminator egzaminu ósmoklasisty i egzaminu eksternistycznego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych

 Majczyna Honorata

 • oligofrenopedagog i terapeuta autyzmu,
 • zajęcia rewalidacyjne
   

 Michalak – Małek Iwona 

 • oligofrenopedagogika
 • zajęcia rewalidacyjne
 • edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja i wspomaganie dziecka z Autyzmem i Zespołem Aspergera
 • bibliotekarstwo i nauki informacyjne
 wychowawca klasy 3 a  

 Mierzwińska Anna

 język angielski

 język niemiecki

 wychowawca klasy 6 a  

 Migoń Alicja

 pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna

 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja uczniów z ASD - Autyzm

 doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu

   

 Mika  Katarzyna

 historia

 wychowawca klasy 4 b

 

 Nocoń  Marta

 język niemiecki

   

 Pieprzyca Anna

 • edukacja wczesnoszkolna
 • logopedia

 wychowawca klasy 1 a

 

 Pietrzik  Aleksandra

 wychowanie fizyczne

 wychowawca klasy 7 b

 

 Pindych Anna

 

 psycholog

 

 Potempa Martyna

 • nauczyciel współorganizujący kształcenie
 • biologia w specjalności biologia z geografią
   

 Pospiech Marzena

 edukacja wczesnoszkolna

 wychowawca klasy 1 b

 

 Prandzioch Ewa

 język polski

 

Egzaminator egzaminu gimnazjalnego
i maturalnego oraz egzaminnu ósmoklasisty

 Przybył Magdalena (s. Zofia)

 religia

   

 Raida Dagmara

 • etyka
 • logopedia
 • neurologopedia
   

 Skuballa Katarzyna

 zintegrowane nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne

 terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną

 surdopedagogika

 wychowawca klasy 2 a  

 Szuster Barbara

 język polski

 edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 wychowawca klasy 4 a

Egzaminator egzaminu gimnazjalnego

 Wachowski Jarosław

 wychowanie fizyczne

   

 Wieczorek Ryszard

 wychowanie fizyczne

 trener II klasy piłki koszykowej

 instruktor: piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki nożnej, gimnastyki, lekkiej atletyki;

 sędzia piłki koszykowej

 ratownik WOPR

 

Powiatowy Organizator Sportu Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego w Lublińcu.

Członek Zarządu Wojewódzkiego Śl. SZS w Katowicach.

Na skróty