godlo

 logosp4 3     godlo

Rok szkolny 2018/2019

Wynik średni w % Szkoła Powiat Województwo Kraj Stanin szkoły
Język polski 68,05 63,27 63,39 63 7
Historia i wiedza o społeczeństwie 58,59 57,81 58,32 59 6
Matematyka 41,82 42,42 41,30 43 5
Przedmioty przyrodnicze 49,25 49,11  48,58  49 5
J. angielski - poziom podstawowy 77,67  69,45  69,19  68  7
J. angielski - poziom rozszerzony 61,05 52,32  52,94  53  -
J. niemiecki - poziom podstawowy 61,37 59,17  51,53  51  7
J. niemiecki - poziom rozszerzony --       -

 

Rok szkolny 2017/2018

Wynik średni w % Szkoła Powiat Województwo Kraj Stanin szkoły
Język polski 63,85 66,11 67,87 68 4
Historia i wiedza o społeczeństwie 58,00 59,55 58,87 59 5
Matematyka 46,62 52,26 51,11 52 4
Przedmioty przyrodnicze 53,58 56,41 55,38 56 5
J. angielski - poziom podstawowy 67,44 68,74 69,44 68 5
J. angielski - poziom rozszerzony 50,38 51,89 52,35 52  -
J. niemiecki - poziom podstawowy 65,41 61,33 52,32 52 7
J. niemiecki - poziom rozszerzony --       -

 

 Rok szkolny 2016/2017

Wynik średni w % Szkoła Powiat Województwo Kraj Stanin szkoły
Język polski 73,62 69,01 69,76 69 7
Historia i wiedza o społeczeństwie 60,46 57,92 58,62 59 6
Matematyka 44,75 44,56 45,76 47 5
Przedmioty przyrodnicze 52,88 50,82 51,69 52 6
J. angielski - poziom podstawowy 75,90 69,69 68,18 67 7
J. angielski - poziom rozszerzony 56,98 50,17 49,36 49  -
J. niemiecki - poziom podstawowy 64,80 60,88 54,84 54 7
J. niemiecki - poziom rozszerzony -- 34,97 49,81 41 -

 Rok szkolny 2015/2016

Wynik średni w % Szkoła Powiat Województwo Kraj Stanin szkoły
Język polski 66 67 69 69 5
Historia i wiedza o społeczeństwie 58 57 56 56 6
Matematyka 45 47 48 49 5
Przedmioty przyrodnicze 51 51 51 51 5
J. angielski - poziom podstawowy 68 63 65 64 6
J. angielski - poziom rozszerzony 45 43 45 45  -
J. niemiecki - poziom podstawowy 66 66 58 57 6
J. niemiecki - poziom rozszerzony   43 59 44 -

Rok szkolny 2014/2015

Wynik średni w % Szkoła Powiat Województwo Kraj Stanin szkoły
Język polski 61 59 62 62 5
Historia i wiedza o społeczeństwie 63 64 64 64 5
Matematyka 47 49 47 48 5
Przedmioty przyrodnicze 54 50 49 50 7
J. angielski - poziom podstawowy 73 66 68 67 7
J. angielski - poziom rozszerzony 56 47 48 48  
J. niemiecki - poziom podstawowy 70 65 58 57 7
J. niemiecki - poziom rozszerzony 51 41 49 41  

Rok szkolny 2013/2014

Wynik średni w % Szkoła Powiat Województwo Kraj Stanin szkoły
Język polski 70 70 69 68 6
Historia i wiedza o społeczeństwie 59 59 59 59 5
Matematyka 49 48 46 47 6
Przedmioty przyrodnicze 56 54 52 52 7
J. angielski - poziom podstawowy 68 66 68 67 6
J. angielski - poziom rozszerzony 46 45 45 46  
J. niemiecki - poziom podstawowy 66 63 56 54 7
J. niemiecki - poziom rozszerzony 63 46 45 39  

 

Rok szkolny 2012/2013

Wynik średni w % Szkoła Powiat Województwo Kraj Stanin szkoły
Język polski 62 59 62 62 5
Historia i wiedza o społeczeństwie 56 57 58 58 5
Matematyka 43 46 47 48 4
Przedmioty przyrodnicze 58 58 59 59 5
J. angielski - poziom podstawowy 67 61 64 63 6
J. angielski - poziom rozszerzony 44 46 45 45  
J. niemiecki - poziom podstawowy 70 68 59 58 7
J. niemiecki - poziom rozszerzony 60 49 48 40  

 

Rok szkolny 2011/2012

Wynik średni w % Szkoła Powiat Województwo Kraj Stanin szkoły
Język polski 68,13 66,61 65,99 65 6
Historia i wiedza o społeczeństwie 61,32 61,59 60,92 61 5
Matematyka 48,62 49,20 46,63 47 6
Przedmioty przyrodnicze 51,49 50,85 49,91 50 6
J. angielski - poziom podstawowy 69,86 65,59 64,09 63 7
J. angielski - poziom rozszerzony 53,14 51,16 45,61 46 -
J. niemiecki - poziom podstawowy 71,67 66,06 57,67 57 7
J. niemiecki - poziom rozszerzony 46,28 39,20 36,30 33 -

 

Rok szkolny 2010/2011

 Wynik średni w punktach Szkoła Powiat Województwo Kraj
Część humanistyczna 26,55 25,87 25,41 25,31
Część matematyczno - przyrodnicza 24,16 23,56 23,44 23,63
Język angielski 28,78 27,36 28,68 28,28
Język niemiecki 31,15 30,45 28,37 27,63

 

Rok szkolny 2009/2010

 Wynik średni w punktach Szkoła Powiat Województwo Kraj
Część humanistyczna 31,97 30,39 30,88 30,34
Część matematyczno - przyrodnicza 25,28 23,19 23,65 23,90
Język angielski 30,92  30,09 30,20 29,88
Język niemiecki 33,25 31,52 30,12 29,36

Na skróty