ROK DLA NIEPODLEGŁEJ - Spektakl „Więzi Wolności”

wolnosci1    Po wielu miesiącach przygotowań 6 czerwca 2018 r. odbyła się premiera wzruszającego spektaklu, który jest rezultatem działań i starań wielu instytucji i osób. Widowisko powstało jako wspólny projekt Stowarzyszenia „Złote lata”, Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Lublińca pana Edwarda Maniury. Przystępując do realizacji tego wyzwania, przyświecał nam jeden cel - uświadomienie roli i znaczenia symboli narodowych takich jak: godło, flaga, hymn w środowisku lokalnym, jak również potrzeba włączenia się w obchody uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Poprzez zastosowanie nowatorskiej formy przekazu, takiej jak: spektakl słowno-muzyczny z elementami multimediów chcieliśmy dotrzeć z przekazem do szerokiego grona młodych odbiorców i szczerze liczymy na to, że wartość jaką jest patriotyzm zostanie przez młode pokolenie - naszych uczniów, właściwie odczytana.

    Ważnym aspektem naszych działań była również integracja międzypokoleniowa i aktywizowanie społeczne seniorów. Wiele osób przyczyniło się do realizacji tego ambitnego projektu.

    Dziękujemy:

  • pani Annie Trzepizur za przepiękny scenariusz,
  • pani Jolancie Olszewskiej za koordynowanie projektu,
  • pani Katarzynie Mice ze reżyserię i przygotowanie aktorów,
  • pani Bernadecie Kubicy-Pinkowskiej za układ choreograficzny,
  • panu Krzysztofowi Gembale za oprawę muzyczną, aranżację i efekty wizualne.

    Podziękowania kierujemy również w stronę pani Jolanty Hibner oraz Natalii Skubały za przygotowanie i opiekę nad seniorami, pani Agacie Woźniak-Rybka za wsparcie logistyczne oraz panu Łukaszowi Kędzia za znakomitą akustykę.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy na scenie wykazali się pełnym profesjonalizmem i zagrali po mistrzowsku!

 

Katarzyna Górecka

Jak uatrakcyjnić zajęcia z języka obcego? SP4 dzieli się wiedzą...

 W naszej szkole odbyły się nietypowe warsztaty dla nauczycieli z lublinieckich szkół, którzy szkolili się z wykorzystania darmowych aplikacji na zajęciach z języków obcych oraz informatyki. Warsztaty prowadzone były w języku angielskim przez Joe Dale'a, który jest niezależnym konsultantem językowym z Wielkiej Brytanii. Jest członkiem organizacji Independent Schools Association, której głównym celem jest wprowadzanie innowacji i inspirowanie do podejmowania działań, by zapewnić uczniom najwyższe standardy edukacyjne na terenie Wielkiej Brytanii. Profesor Joe Dale współpracuje z takimi organizacjami jak: Network for Languages, The British Council, the BBC, Skype, Microsoft and The Guardian.

Podczas odbywających się z inicjatywy naszej szkoły warsztatów, 20 nauczycieli z lublinieckich szkół podstawowych i ponadpodstwowych poznało najbardziej popularne i najczęściej wykorzystywane darmowe aplikacje, których użycie na lekcji z pewnością wpłynie na zwiększenie motywacji uczniów do pracy.

Nauczyciele obecni na szkoleniu mogli na własnych urządzeniach typu: tablet lub smartfon pobrać z sieci wskazane darmowe aplikacje i krok po kroku stosując się do instrukcji konsultanta Joe Dale'a wykonać własnego awatara, który będzie prezentował nowe słownictwo na lekcji lub stworzyć film wprowadzający nową konstrukcję gramatyczną. Ilość i różnorodność przedstawionych podczas warsztatów ciekawych możliwości uatrakcyjnienia ćwiczeń z rozwijania umiejętności mówienia i słuchania zrobiła duże wrażenie na uczestnikach szkolenia, którzy samodzielnie testowali aplikacje i sprawdzali ich skuteczność.

Na szkoleniu obecni byli nauczyciele konsultanci z RODN „WOM” w Częstochowie, którzy byli zainteresowani nawiązaniem ściślejszej współpracy z konsultantem Joe Dale.

Podczas dwuletniego projektu „Conflict to Cooperation” w ramach programu Erasmus + również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu wielokrotnie odbyli szkolenia z profesorem, który pokazywał, jak stworzyć e-booka i jakich aplikacji użyć, by e-book był przyjemny w czytaniu i oglądaniu oraz zawierał różnorodne formy przekazu.

(kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć więcej)

Katarzyna Górecka

"Archipelag Skarbów" w lublinieckiej "Czwórce"

as2 18   W dniach 1 i 2 marca 2018 r.  w Szkole Podstawowej nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu odbył się program wychowawczo - profilaktyczny dla młodzieży pt. "Archipelag Skarbów". W tych dniach uczniowie klasy II a, b, c, d i e wygaszanego gimnazjum zajmowali się gównie sprawami wokół krórych zbudowany jest Program.

Tematami kluczowymi są sprawy związane z okresem dojrzewania. Program odwołuje się do świata wartości opartego na pragnieniu trwałego szczęścia i prawdziwej miłości. Wskazuje na istotną rolę przyjaźni poprzez wspieranie równomiernego rozwoju relacji między nastolatkami. W warstwie profilaktycznej Program pracuje w obszarze uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, pornografia), ograniczenia depresji i wspierania odpowiedzialnego podejścia do sfery seksualności.

   Dwudniowe warsztaty połączone z różnymi formami aktywności młodzieży, nauczycieli i rodziców poprowadził zespół certfikowanych trenerów wspieranych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, PARPA i Krajowe Biuro ds. Narkomanii. Programem kierował p. Leszek Szawiński - prezes fundacji YAQ PROJEKT - Pracownia Rozwoju Społecznego.

J. Brzeziński

Comberbal w Szkole Podstawowej nr 4 w Lublińcu, czyli karnawał po śląsku

25 stycznia br. w Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się zabawa karnawałowa nawiązująca do powoli zapominanych zwyczajów ostatkowych, w tradycji nazywanych mięsopustem, czy też zapustami. Chociaż to jeszcze nie koniec karnawału, szkołę i jej uczniów, a także zaproszonych gości z miejskich przedszkoli oraz włodarzy miasta odwiedzili przebierańcy, innymi słowy niedźwiedzie.

O ile „łażynie z berym” jest jeszcze obchodzone w miejscowościach okalających Lubliniec, o tyle w samym miasteczku o zwyczaju tym dawno zapomniano, o czym zaświadczyli dorośli uczestnicy zabawy. A szkoda! Postanowiliśmy więc zorganizować comberbal, a także wzbogacić go o inne elementy śląskiej tradycji ludowej. Powstał scenariusz, przydzielono role, ustalono stroje, dobrano pieśni, przećwiczono zabawy i tańce… Ponadto powstały dekoracje nawiązujące i do karnawału, i do kultury regionu.

Na początku uroczystości zaprezentowana została nasza autorska „Fraszołka o śląskich stworkach” , która – jak na bajkę przystało – bawi i uczy dobrego zachowania:

karnawal18 0„Suchejcie zatym moje kamratki,

Jak dużo lepiyj szkolić swe dziatki.

Jak się nie ucom, jak wom pyskują,

Jak nie suchajom i wagarujom.

Poślijcie do nich jednego stworka,

Kiery je wciągnie do swego worka!”

 

 

Następnie z wielkim hałasem wkroczył korowód przebierańców, który śpiewał, tańczył, psocił i ciągnął winnego wszelkiego zła niedźwiedzia. Któż się tam nie znalazł? Jak nakazuje zwyczaj – policjant strzegący porządku i wręczający mandaty, woźnica ciągnący bera, cyganeczki przyszłość przepowiadające, lojfer goniący łobuzów, kominiarz na szczęście mażący sadzą, dziad i baba siejący słomą, panna młoda i pan młody jako symbole rodzinnego szczęścia, piekarz i rzeźnik jako symbole dostatku, postacie z bajek dla dzieci, i bojek śląskich. Towarzyszyła im pieśń: „My som Elwry z Górnego Ślonska z niedźwiedziem łażymy, hołdy, familoki, chlywiki i hasioki we śpiywkach chwolymy”. Część uczestników otrzymała mandaty, które w rezultacie były zachętą do wspólnej zabawy z niedźwiedziem. Pan Burmistrz otrzymał Mandat Karnawałowy za pilne wypełnianie obowiązków w wysokości trzech uśmiechów, jednego tańca i z berym przywitania. Wszystkie kary szybko wypełnił, aby mu nie zarzucono, że jest ponad prawem.

Następnie nasi goście włączyli się do zabawy w budzenie niedźwiedzia, który mocno spał, zaś gdy został przebudzony, bardzo się gniewał i winowajców łapał. Wreszcie uczniowie klas pierwszych zatańczyli owczareczka, którym rozkręcili zabawę. Można było tez poczęstować się słodkościami, czy naszą specjalnością - watą cukrową, Na pamiątkę karnawału po śląsku każdy z uczestników mógł sobie zrobić zdjęcie w roli księcia lub księżniczki.

Gdy najmłodsi się bawili, korowód ruszył do klas, gdzie także śpiewał, bawił, mazał, wróżył i zapraszał. Na koniec uroczystości i starsi uczniowie szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w comberbalu… a bawili się wyśmienicie.

Jak się bawić na Śląsku to może po… śląsku? Polecamy.

W imieniu organizatorów
Ewa Prandzioch

Uroczystość odsłonięcia tablicy

„Na pamiątkę 95. rocznicy powrotu Ziemi Lublinieckiej

do Macierzy oraz w hołdzie żołnierzom

74 Górnośląskiego Pułku Piechoty

akademia1Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublińcu, nasza szkoła, nosi imię 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, które zobowiązuje, by celebrować pamięć o tych, którzy polegli w bohaterskiej walce za wolność i by zawsze podejmować wysiłek w działaniach na rzecz innych. Z tego zobowiązania staraliśmy się wywiązać w ostatnich dniach, przygotowując wyjątkowe wydarzenie.

7 grudnia br. miało miejsce niecodzienne święto - uroczystość odsłonięcia wykonanej z mosiądzu tablicy upamiętniającej 95. rocznicę powrotu Ziemi Lublinieckiej do Macierzy oraz w hołdzie - wyjątkowej formacji wojskowej - 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. Jej darczyńcą był Instytut Pamięci Narodowej. Tablica ta ma wymiary 65x24 cm i zamieszczono ją na pomniku poświęconym pamięci poległych za polskość ziemi śląskiej znajdującym się na placu Pawła Golasia.

W pierwszej części uroczystości przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej wraz z Burmistrzem Miasta Lublińca dokonali odsłonięcia tablicy, na której widnieje napis: Na pamiątkę 95. rocznicy powrotu Ziemi Lublinieckiej do Macierzy oraz w hołdzie żołnierzom 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty”. Następnie odegrano hymn narodowy i nastąpiło złożenie kwiatów oraz poświęcenie tablicy. Ceremonię tę uświetnili swoją obecnością liczni goście, a wśród nich m.in. przedstawiciel posłów na Sejm RP, władze miasta Lublińca, delegacja z gminy Ciepielów, reprezentanci Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa 74 GPP, przedstawiciel Komendy Śląskiej Chorągwi ZHP, delegacje służb mundurowych, duchowieństwa oraz przedstawiciele lublinieckich placówek oświatowych i instytucji.

Druga część uroczystości przebiegła w Szkole Podstawowej nr 4 w Lublińcu, czyli w naszej szkole. Tu odbyła się akademia przedstawiająca losy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, jego wkład w życie miasteczka i obronę Ojczyzny. Oprócz opowieści historycznej wysłuchano pięknych deklamacji oraz pieśni patriotycznych, a wśród nich hymnu szkoły – pieśni pt. „74 Górnośląski Pułk Piechoty”. Podczas uroczystości zebrani goście mieli możliwość zabrania głosu i podzielenia się refleksjami. W dalszej części programu znalazło się także zwiedzenie izby tradycji poświęconej 74 GPP oraz spotkanie przy kawie i patriotycznym torcie.

Nie zabrakło wzruszeń, pięknych wspomnień oraz wielu obiecujących deklaracji związanych z pracą wokół patrona naszej szkoły – 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. Cieszymy się szczególnie, że odwiedził nas Wójt Gminy Ciepielów wraz z panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciepielowie – którzy wielokrotnie gościli nas i którzy od lat pielęgnują pamięć o tym wyjątkowym pułku.

Zorganizowanie uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej to dla nas bardzo cenne doświadczenie i wyróżnienie, ale przede wszystkim przeżycie – zarówno dla uczniów, nauczycieli, pracowników jak i dyrekcji. Czuliśmy się zaszczyceni, mogąc przypomnieć historię 74 GPP i mogąc przyjąć tak wielu szacownych gości.

Wszystkim uczestniczącym w naszej uroczystości – serdecznie dziękujemy.

W imieniu organizatorów
Ewa Prandzioch

Święto Konstytucji 3 Maja

a3maja1   28 kwietnia odbyły się w naszej szkole obchody Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja. Uczniowie mogli wysłuchać najważniejszych informacji związanych z uchwaleniem tego historycznego dokumentu, pierwszej konstytucji w Europie i drugiej na świecie, a chór szkolny wykonał autorski utwór p. K. Gembały.

   Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i jego opiekunów, p. Krzysztofa Gembały i Katarzyny Miki artyści zaprezentowali swój program szerszej publiczności w Galerii Handlowej „11-tka”, czym wzbudzili spore zainteresowanie. Wszystkim słuchaczom wręczono krótką informację na temat Konstytucji 3 Maja z życzeniami miłego świętowania.

(Zobacz zdjęcia z występu >>>)

Danuta Gambuś, Justyna Klimanek, Aleksandra Rzepecka

Page 2 of 7