Otwarcie nowych boisk sportowych

noweboiskaMamy nowe boiska!

   Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2014/2015 w naszym gimnazjum, odbyło się uroczyste otwarcie boisk. Dla naszej szkolnej społeczności było to bardzo ważne wydarzenie. W otwarciu uczestniczył Burmistrz Miasta Lublińca Edward Maniura, pani wiceburmistrz Anna Jończyk-Drzymała, Przewodniczący Miejskiej Rady Sportu Zygmunt Anczok oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie. Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości było symboliczne oddanie strzałów na bramkę przez Burmistrza, a także dyrektora szkoły i pana Zygmunta Anczoka. Uroczystość uświetniły występy taneczne grupy dziewcząt oraz krótkie pokazy sportowe piłkarzy i siatkarek.

   Jedno z dwóch nowo otwartych boisk jest przystosowane do gry w piłkę nożną, natomiast drugie wielofunkcyjne przeznaczone jest do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykową. Mamy nadzieję, że obiekt ten będzie tętnić życiem i zgodnie z przeznaczeniem służyć naszym uczniom.

"Droga do wolności"

drdow14 8  Dnia 4 czerwca w naszej szkole uroczyście i radośnie obchodziliśmy 25 rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów. Wszyscy uczniowie brali udział w lekcji historii „Droga do wolności”, wzbogaconej prezentacją i wywiadami wykonanymi przez uczniów.

   Klasy przygotowały także smakowite potrawy w kolorach barw narodowych. W czasie uroczystości ogłoszone zostały wyniki internetowego plebiscytu „25 lat wolności”. Punktem kulminacyjnym było ułożenie „żywej flagi” na lublinieckim rynku. Uczniowie i nauczyciele w koszulkach białychi czerwonych stworzyli flagę Polski.

Sylwia Kanclerz

NA ŚLĄSKĄ NUTĘ- II Dzień Śląski w Gimnazjum nr 1 w Lublińcu

dziensl14 10  11 czerwca br. ponownie cała niemal szkoła wywrócona została do góry nogami z powodu II Dnia Śląskiego. Zajęliśmy się „poznowaniym swojego gniozda”, czyli poznawaniem tradycji, historii, języka regionu śląskiego.

Od początku roku szkolnego koło regionalne sukcesywnie realizowało hasło: „Żywot Ślązoka poczciwego” – zaczerpnięte z książki Marka Szołtyska - i gromadziło pomysły oraz materiały na wielki finał. W formie ankiety zbadało, jak bardzo rodzice uczniów i ich rodziny czują się Ślązakami i co myślą oraz wiedzą o kulturze Śląska. Następnie poprzez notatki i gazetki przypominało szczegółowy kalendarz z życia mieszkańców – od narodzin aż po śmierć. Takim oto sposobem „Żywot Ślązoka poczciwego” stawał się nam bliższy.

Program wielkiego finału, czyli Dnia Śląskiego - nieco już tradycyjnie zawarł trzy następujące elementy:

 1. „Ślonsko chałpa” – tj. prezentacja przedmiotów świadczących o codziennym życiu Ślązaków, ich zajęciach i zainteresowaniach;
 2. Przedstawienie pn. „Kopciuch i złe siostry” ;
 3. Konkurs „Śląski MasterChef”.
Read more...

Plebiscyt - "25 lat wolności"

4 czerwca 1989 r. to nie tylko data pierwszych częściowo wolnych wyborów w naszym kraju, ale także początek przemian ustrojowych i obyczajowych. Z okazji 25 rocznicy tamtych wydarzeń nasza szkoła zorganizowała plebiscyt. Miał on wyłonić naszych bohaterów, którzy są dla nas symbolem niepodległości i demokracji. Ich wybór należał do Was drodzy nauczyciele, uczniowie, rodzice, mieszkańcy Lublińca.

Dziękujemy wszystkim za udział w plebiscycie.

Zobacz wyniki

Listy dla Ziemi

Realizując program ekologiczny uczniowie naszego gimnazjum, we współpracy z Fundacją Ekologiczną Arka, pisali – „Listy dla Ziemi”. Tegoroczny temat akcji brzmiał „ Czyste powietrze – zdrowy człowiek”. Działanie to miało na celu uwrażliwienie młodzieży i ich rodzin na skutki spalania śmieci, którymi są między innymi:

-          zanieczyszczenie środowiska: smog, kwaśne opady, skażenie wtórne gleby i wody;

-          negatywny wpływ na zdrowie człowieka: niewydolność układu oddechowego, nowotwory płuc, skóry, udar mózgu, choroby serca, osłabienie układu odpornościowego, zaburzenia układu nerwowego;

-          niszczenie pomników, budynków, samochodów.

W ramach przeprowadzonej akcji uczniowie zapoznali się także z tym, co wolno, a czego nie wolno palić w paleniskach domowych. „Listy dla Ziemi” napisali wszyscy uczniowie klas III i kl. Id oraz chętni z pozostałych klas, wśród uczestników akcji temat wzbudził zainteresowanie.

I.Chmiel

„Deutsch-Wagen-Tour” odwiedził nasze Gimnazjum!

W środę 26 marca 2014r. wzięliśmy udział w ogólnopolskim programie promującym naukę języka niemieckiego. Akcja polega na tym, że do polskich placówek oświatowych specjalnie oznakowanymi samochodami przyjeżdżają lektorzy Instytutu Goethego, by w wesoły i niecodzienny sposób przeprowadzić zajęcia dla uczniów.

Dzień Niemiecki w naszym gimnazjum rozpoczął się rozstrzygnięciem wcześniej ogłoszonych konkursów: plastycznego „Deutsch bedeutet für mich…” oraz konkursu na prezentację multimedialną „Die deutschen Bundesländer”. Wyniki są następujące:

dwt0KONKURS PLASTYCZNY:

I miejsce – Szymon Perkowski 1b

II miejsce – Wiktoria Maciów 2b

III miejsce – Patryk Korgól 1c

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

I miejsce – Julia Osiadacz i Sandra Koszarek 1a

II miejsce – Zuzanna Gzyl i Ewa Kania 3b

III miejsce- Magdalena Stemarowicz i Łukasz Ledwon 2a

Po części konkursowej pani Joanna Lay – lektorka reprezentująca Instytut Goethego – prowadziła trzygodzinne warsztaty z języka niemieckiego. Pierwszeństwo udziału w zajęciach mieli uczniowie, którzy włączyli się w organizację Dnia Niemieckiego oraz przygotowali prace plastyczne i prezentacje multimedialne. Warsztaty odbywały się w wesoły i niekonwencjonalny sposób. Poprzez gry, quizy, konkursy i zabawy, lektorka udowodniła, że nauka języka niemieckiego może być łatwa i przyjemna.

Dodatkowymi atrakcjami Dnia Niemieckiego były niespodzianki przygotowane przez uczniów klas trzecich – między innymi niemieckojęzyczna prezentacja multimedialna o nauczycielach naszego gimnazjum oraz muzyczna lista przebojów.

Ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli cieszyły się specjały kuchni niemieckiej – Bratwurst, Kartoffelsalat und Apfelschorle.

Jeszcze raz dziękuję uczniom klas 3b i 3c za pomysłowość, zaangażowanie i przygotowanie wizyty „Deutsch-Wagen-Tour” w naszym Gimnazjum. J.C.

Deutsch-Wagen-Tour

wagen tour„DEUTSCH WAGEN TOUR” W NASZYM GIMNAZJUM

W środę 26 marca 2014r. w naszym gimnazjum będziemy gościć lektorkę „Deutsch-Wagen-Tour”.

„Deutsch-Wagen-Tour” to ogólnopolski program wspierający naukę języka niemieckiego. Akcja polega na tym, że do szkół przyjeżdżają lektorzy Instytutu Goethego specjalnie oznakowanymi samochodami i w wesoły, niekonwencjonalny sposób prowadzą warsztaty językowe. Zajęcia w formie gier, zabaw i konkursów mają na celu zachęcić uczniów polskich szkół do nauki języka niemieckiego. Dodatkowymi atrakcjami są nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz gadżety i prezenty dla uczniów, które lektorzy przywożą ze sobą do zaproszonych szkół.

W związku z przyjazdem Deutsch-Wagen-Tour” ogłaszam konkursy dla uczniów:

1. Konkurs plastyczny „Deutsch bedeutet für mich…”

               Uczestnicy konkursu wykonują prace:

  • indywidualnie
  • dowolną techniką
  • w formacie A3

2 . Konkurs na prezentację multimedialną „Die deutschen Bundesländer”

 • uczestnicy to dwuosobowe zespoły reprezentujące poszczególne klasy
 • uczestnicy losują jeden Bundesland, który będą prezentować
 • prezentację należy wykonać w programie Microsoft Office PowerPoint
 • prezentacja powinna składać się z 20-30 slajdów
 • pierwszy slajd - tytułowy
 • ostatni slajd - imiona, nazwiska i klasa autorów

Prace konkursowe przyjmuje p. Justyna Cieślak do 20 marca 2014 roku. Wyniki konkursów zostaną ogłoszone 26 marca 2014 roku.

Page 6 of 7