godlo

 logosp4 3     godlo

BÓG, HONOR, OJCZYZNA…

O tym, jak upamiętniamy bohaterskich żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca

   Jak co roku, w drugą niedzielę września delegacja naszej szkoły wzięła udział we mszy polowej i apelu poległych z okazji obchodów rocznicy mordu na żołnierzach 74 GPP w Dąbrowie pod Ciepielowem - patrona naszej szkoły. Uroczystości 80-tej rocznicy tych wydarzeń odbywały się pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wśród licznie zgromadzony gości był Wiceminister Obrony Narodowej Pan Wojciech Skurkiewicz oraz wicewojewoda mazowiecki Pan Artur Standowicz.

Natomiast w piątek 6 września 2019 r., uczniowie klas ósmych, szósty i piątych naszej szkoły pełnili wartę honorową wystawioną w holu głównym szkoły. W ten sposób społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 poznaje i kultywuje historię o 74 GPP - patronie szkoły.

Serdecznie podziękowania kierujemy na ręce wójta Ciepielowa pana Artura Szewczyka, który corocznie gości naszych uczniów i nauczycieli na swoim terenie. Współpraca, która zrodziła się niemal 20 lat temu pomiędzy naszą szkołą a gminą Ciepielów, nadal prężnie się rozwija.
(kliknij na zdjęcie aby powiększyć i zobaczyć więcej)
                                                                                                                                             Katarzyna Górecka
                                                                                                                                             Dyrektor SP4

Na skróty