godlo

 logosp4 3     godlo

Imieniny Szkoły

swszkoly1818 października obchodziliśmy dzień patrona naszej szkoły – 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty. Wraz z zaproszonymi gośćmi: p. Walentym Janikiem oraz p. Edwardem Karpe – członkami Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa 74GPP i komendantem hufca ZHP Ziemi Lublinieckiej hm Mariuszem Maciówem uczniowie mogli przypomnieć sobie dzieje pułku. Szczególną uwagę zwrócono na działalność i współpracę żołnierzy z mieszkańcami Lublińca przed wybuchem II wojny światowej. Był to między innymi udział żołnierzy w uroczystościach i świętach miejskich, podczas których występowała orkiestra pułkowa oraz teatrzyk żołnierski. Uczniów zainteresował również wojskowy klub sportowy działający przy pułku.

Pamięć o żołnierzach 74GPP jest pielęgnowana w Lublińcu, a dowodem tego są między innymi izby pamięci znajdujące się w naszej szkole oraz na terenie jednostki wojskowej, pomnik upamiętniający żołnierzy pułku oraz fakt nadania imienia 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty lublinieckiemu hufcowi ZHP.

Podczas spotkania społeczność szkolna była świadkiem niecodziennego zdarzenia – p. Walenty Janik wręczył naszej nauczycielce historii p. Katarzynie Mice medal XXV-lecia ZWiRWP przyznany przez Zarząd Główny Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. W ten sposób weterani podziękowali p. Katarzynie za wieloletnią współpracę z Rodziną Wojskową i pielęgnowanie pamięci 74 GPP.

Przedstawienie zakończył odśpiewany wspólnie hymn szkoły, którym od ubiegłego roku jest skomponowana przez p. Krzysztofa Gembałę pieśń „74 Górnośląski Pułk Piechoty”.

Na skróty