godlo

 logosp4 3     godlo

Jak uatrakcyjnić zajęcia z języka obcego? SP4 dzieli się wiedzą...

 W naszej szkole odbyły się nietypowe warsztaty dla nauczycieli z lublinieckich szkół, którzy szkolili się z wykorzystania darmowych aplikacji na zajęciach z języków obcych oraz informatyki. Warsztaty prowadzone były w języku angielskim przez Joe Dale'a, który jest niezależnym konsultantem językowym z Wielkiej Brytanii. Jest członkiem organizacji Independent Schools Association, której głównym celem jest wprowadzanie innowacji i inspirowanie do podejmowania działań, by zapewnić uczniom najwyższe standardy edukacyjne na terenie Wielkiej Brytanii. Profesor Joe Dale współpracuje z takimi organizacjami jak: Network for Languages, The British Council, the BBC, Skype, Microsoft and The Guardian.

Podczas odbywających się z inicjatywy naszej szkoły warsztatów, 20 nauczycieli z lublinieckich szkół podstawowych i ponadpodstwowych poznało najbardziej popularne i najczęściej wykorzystywane darmowe aplikacje, których użycie na lekcji z pewnością wpłynie na zwiększenie motywacji uczniów do pracy.

Nauczyciele obecni na szkoleniu mogli na własnych urządzeniach typu: tablet lub smartfon pobrać z sieci wskazane darmowe aplikacje i krok po kroku stosując się do instrukcji konsultanta Joe Dale'a wykonać własnego awatara, który będzie prezentował nowe słownictwo na lekcji lub stworzyć film wprowadzający nową konstrukcję gramatyczną. Ilość i różnorodność przedstawionych podczas warsztatów ciekawych możliwości uatrakcyjnienia ćwiczeń z rozwijania umiejętności mówienia i słuchania zrobiła duże wrażenie na uczestnikach szkolenia, którzy samodzielnie testowali aplikacje i sprawdzali ich skuteczność.

Na szkoleniu obecni byli nauczyciele konsultanci z RODN „WOM” w Częstochowie, którzy byli zainteresowani nawiązaniem ściślejszej współpracy z konsultantem Joe Dale.

Podczas dwuletniego projektu „Conflict to Cooperation” w ramach programu Erasmus + również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu wielokrotnie odbyli szkolenia z profesorem, który pokazywał, jak stworzyć e-booka i jakich aplikacji użyć, by e-book był przyjemny w czytaniu i oglądaniu oraz zawierał różnorodne formy przekazu.

(kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć więcej)

Katarzyna Górecka

Na skróty