Święto Niepodległości

Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 4 w Lublińcu

   13 listopada br. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

   Uroczystość wypełnił montaż słowno - muzyczny obejmujący znane utwory patriotyczne, opowieść historyczną oraz pieśni patriotyczne. W programie udział wzięli zarówno najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowe nr 4 jak i ci starsi. Występ rozpoczął taniec z biało - czerwonymi wstążkami w wykonaniu uczennic klasy VII, zaś zwieńczyła piosenka "Od morza aż do Tatr" zaśpiewana przez dziewczynki z klasy II . Przepiękne deklamowane słowo  wzruszało i wzbudzało nostalgię oraz poczucie tożsamości narodowej. Popularne pieśni, niegdyś wojskowe, takie jak "Wojenko, wojenko" czy "Rozkwitały pąki białych róż" zachęcały do wspólnego śpiewu. Młodzi wykonawcy z przejęciem realizowali swoje zadania, dbając przy tym o wyjątkowość swego występu. Uroczystość uzyskała wyjątkowy nastrój - zadumy - dzięki niepowtarzalnej scenografii utworzonej z drzew, kamieni, biało-czerwonych wstęg, świec oraz światła reflektorów. Całość dopełniła obecność wielu szacownych gości i wypowiadane przez nich krótkie przemówienia.

   Jednego wszyscy byli pewni, mamy powody do dumy z naszej Ojczyzny,  mamy powody do radości z pokoju, w którym przyszło nam żyć. 

W imieniu realizujących, Ewa Prandzioch

Szkoła Pamięta

szpamietaNasza szkoła SP nr 4 włączyła się do ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej #SzkołaPamięta, której celem jest upamiętnianie wydarzeń, ważnych postaci oraz miejsc związanych z historią naszego miasta, regionu, społeczności lokalnej. Akcja ta ma ułatwić młodym ludziom pielęgnowanie pamięci o bohaterach walczących o naszą wolność. Pamięć o nich jest również wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.

K. Mika

szpamieta1 19  szpamieta2 19 
 szpamieta3 19  szpamieta4 19
   

BÓG, HONOR, OJCZYZNA…

O tym, jak upamiętniamy bohaterskich żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca

   Jak co roku, w drugą niedzielę września delegacja naszej szkoły wzięła udział we mszy polowej i apelu poległych z okazji obchodów rocznicy mordu na żołnierzach 74 GPP w Dąbrowie pod Ciepielowem - patrona naszej szkoły. Uroczystości 80-tej rocznicy tych wydarzeń odbywały się pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wśród licznie zgromadzony gości był Wiceminister Obrony Narodowej Pan Wojciech Skurkiewicz oraz wicewojewoda mazowiecki Pan Artur Standowicz.

Natomiast w piątek 6 września 2019 r., uczniowie klas ósmych, szósty i piątych naszej szkoły pełnili wartę honorową wystawioną w holu głównym szkoły. W ten sposób społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 poznaje i kultywuje historię o 74 GPP - patronie szkoły.

Serdecznie podziękowania kierujemy na ręce wójta Ciepielowa pana Artura Szewczyka, który corocznie gości naszych uczniów i nauczycieli na swoim terenie. Współpraca, która zrodziła się niemal 20 lat temu pomiędzy naszą szkołą a gminą Ciepielów, nadal prężnie się rozwija.
(kliknij na zdjęcie aby powiększyć i zobaczyć więcej)
                                                                                                                                             Katarzyna Górecka
                                                                                                                                             Dyrektor SP4

Realizacji projektu: „Fraktal na stulecie”

rok matematykiSpołeczność naszej szkoły z ochotą włączyła się w realizację ciekawego projektu w ramach obchodów Jubileuszowego Roku Matematyki i 100-lecia założenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

2 kwietnia uczniowie zmierzyli się z budowaniem fraktala – Trójkąta Sierpińskiego. Zanim 81 uczniów pojawiło się w hali sportowej, uczniowie klasy 7 a, korzystając z otrzymanego planu, mierzyli, wytyczali i oznaczali odpowiednie pozycje. Na dokładnie oznakowanych miejscach ustawili się uczniowie z klas: 7a i 8a oraz klas gimnazjalnych: 3b i 3d. Szeregi uczniów zasilili także nauczyciele matematyki i historii. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z uzyskanego efektu.

Dwa dni później, nasi najmłodsi programiści – uczniowie z klasy pierwszej i drugiej, zainspirowani kształtem fraktala, wykorzystali jego schemat i tak powstały „figury jednobieżne” dla naszych mini-robotów.

Ostatnim akcentem było wykorzystanie materiałów z 2 kwietnia (znaczniki w postaci trójkątów) do zbudowania fraktala w wersji 3-D. Uczennice z klasy 8a wykazały się dużą pomysłowością i cierpliwością.

Dziękuję uczniom i nauczycielom za pomoc i zaangażowanie przy realizacji projektu.

sp4 fraktal1  sp4 fraktal2  sp4 fraktal3 
Koordynator projektu
Ewa Brol

W jaki sposób uczciliśmy 100-tną Rocznicę Odzyskania Przez Polskę Niepodległości?

100lecieTę wyjątkową rocznicę uczcili wszyscy uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu. Jej celebrowanie rozpoczęliśmy z dużym wyprzedzeniem – tworząc patriotyczny klomb przed szkołą, przygotowując spektakl „Więzi Wolności”, który został wystawiony w MDK w Lublińcu w czerwcu br., czy nawet realizując wizytę partnerską w ramach międzynarodowego projektu. W ostatnim jednak czasie ilość podjętych działań przekroczyła najśmielsze prognozy. Uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczyli w warsztatach w ramach projektu „Lubliniec- miasto wielu historii” organizowanych przez ZS im. A. Mickiewicza w Lublińcu. We wszystkich niemal salach, na każdym piętrze powstały piękne gazetki - wystawy, które przywoływały historię oraz symbole narodowe. Pierwszoklasiści wykonali wspaniałe orły na czerwonym tle i godła Polski. Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej przygotował wystawę pt. „100 postaci na 100-lecie niepodległości” wykonaną przez uczniów wszystkich lublinieckich szkół podstawowych, można tę wystawę podziwiać w Muzeum Pro Memoria Św. E. Stein. Uczniowie klas piątych i trzecich gimnazjum od września realizują projekt eTwinning pt. „Poprzez Niepodległą” (współpraca stu szkół z Polski na 100-lecie), w ramach którego prezentowali swoje miasto, tworzyli logo projektu, kaligrafią wyrażali swą miłość do Polski, przygotowali kilkadziesiąt kartek patriotycznych, które rozesłali do szkół i instytucji, uczyli się bezpieczeństwa w Internecie, opracowywali kalendarium niepodległościowe.

Read more...

Imieniny Szkoły

swszkoly1818 października obchodziliśmy dzień patrona naszej szkoły – 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty. Wraz z zaproszonymi gośćmi: p. Walentym Janikiem oraz p. Edwardem Karpe – członkami Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa 74GPP i komendantem hufca ZHP Ziemi Lublinieckiej hm Mariuszem Maciówem uczniowie mogli przypomnieć sobie dzieje pułku. Szczególną uwagę zwrócono na działalność i współpracę żołnierzy z mieszkańcami Lublińca przed wybuchem II wojny światowej. Był to między innymi udział żołnierzy w uroczystościach i świętach miejskich, podczas których występowała orkiestra pułkowa oraz teatrzyk żołnierski. Uczniów zainteresował również wojskowy klub sportowy działający przy pułku.

Pamięć o żołnierzach 74GPP jest pielęgnowana w Lublińcu, a dowodem tego są między innymi izby pamięci znajdujące się w naszej szkole oraz na terenie jednostki wojskowej, pomnik upamiętniający żołnierzy pułku oraz fakt nadania imienia 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty lublinieckiemu hufcowi ZHP.

Podczas spotkania społeczność szkolna była świadkiem niecodziennego zdarzenia – p. Walenty Janik wręczył naszej nauczycielce historii p. Katarzynie Mice medal XXV-lecia ZWiRWP przyznany przez Zarząd Główny Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. W ten sposób weterani podziękowali p. Katarzynie za wieloletnią współpracę z Rodziną Wojskową i pielęgnowanie pamięci 74 GPP.

Przedstawienie zakończył odśpiewany wspólnie hymn szkoły, którym od ubiegłego roku jest skomponowana przez p. Krzysztofa Gembałę pieśń „74 Górnośląski Pułk Piechoty”.

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ - Spektakl „Więzi Wolności”

wolnosci1    Po wielu miesiącach przygotowań 6 czerwca 2018 r. odbyła się premiera wzruszającego spektaklu, który jest rezultatem działań i starań wielu instytucji i osób. Widowisko powstało jako wspólny projekt Stowarzyszenia „Złote lata”, Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Lublińca pana Edwarda Maniury. Przystępując do realizacji tego wyzwania, przyświecał nam jeden cel - uświadomienie roli i znaczenia symboli narodowych takich jak: godło, flaga, hymn w środowisku lokalnym, jak również potrzeba włączenia się w obchody uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Poprzez zastosowanie nowatorskiej formy przekazu, takiej jak: spektakl słowno-muzyczny z elementami multimediów chcieliśmy dotrzeć z przekazem do szerokiego grona młodych odbiorców i szczerze liczymy na to, że wartość jaką jest patriotyzm zostanie przez młode pokolenie - naszych uczniów, właściwie odczytana.

    Ważnym aspektem naszych działań była również integracja międzypokoleniowa i aktywizowanie społeczne seniorów. Wiele osób przyczyniło się do realizacji tego ambitnego projektu.

    Dziękujemy:

  • pani Annie Trzepizur za przepiękny scenariusz,
  • pani Jolancie Olszewskiej za koordynowanie projektu,
  • pani Katarzynie Mice ze reżyserię i przygotowanie aktorów,
  • pani Bernadecie Kubicy-Pinkowskiej za układ choreograficzny,
  • panu Krzysztofowi Gembale za oprawę muzyczną, aranżację i efekty wizualne.

    Podziękowania kierujemy również w stronę pani Jolanty Hibner oraz Natalii Skubały za przygotowanie i opiekę nad seniorami, pani Agacie Woźniak-Rybka za wsparcie logistyczne oraz panu Łukaszowi Kędzia za znakomitą akustykę.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy na scenie wykazali się pełnym profesjonalizmem i zagrali po mistrzowsku!

 

Katarzyna Górecka

Page 1 of 7