godlo

 logosp4 3     godlo

projektue1

kapitalmenue

 

 

 

„W drodze od jakości do doskonałości. From quality to perfection – the use of ICT in classroom teaching”

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mobilne retrospekcje

czyli o szkoleniu nauczycielek Gimnazjum nr 1 w Lublińcu w Turcji

Czas szybko upłynął. Zaledwie w tydzień zdążyłyśmy poznać wielu wspaniałych ludzi i sporo się nauczyć. Nie sądziłyśmy, że wrócimy z bagażem doświadczeń i emocji. Jednak warto było przejechać prawie trzy tysiące kilometrów, a wcześniej poświęcić sporo czasu na przygotowania do wyjazdu i szkolenia za granicą. Nawet przez moment nie pomyślałyśmy o tym, że staniemy się sławnymi nauczycielkami z Polski, a tak się stało dzięki instytucji przyjmującej - było o nas głośno w mediach lokalnych. Ale po kolei…

Na skutek dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w marcu br. przystąpiliśmy do realizacji projektu „W drodze od jakości do doskonałości. From quality to perfection – the use of ICT in classroom teaching”. Mobilność, mająca na celu poszerzenie umiejętności zawodowych, zaplanowana została po uzgodnieniach z Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü na listopad br. Przedtem nasza dziesięcioosobowa grupa wzięła udział w szkoleniu przygotowawczym w Polsce, które objęło zajęcia z języka angielskiego, przygotowanie pedagogiczne oraz kulturowe.

8 listopada w środku nocy wyruszyłyśmy w tę nieznaną drogę, która trwała w sumie siedemnaście godzin. Naszego niebywale cierpliwego i oddanego koordynatora, profesjonalistę w każdym calu – p. Erola Girgina – poznałyśmy wkrótce, gdy pomagał odzyskać zagubiony bagaż. Od samego rana w poniedziałek do piątku wieczorem uczestniczyłyśmy z zajęciach, spotkaniach, warsztatach, dyskusjach, wizytach mających na celu wzbogacić naszą wiedzę, naprowadzić na właściwy tok myślenia, wyostrzyć nauczycielską spostrzegawczość, rozwinąć umiejętności – przede wszystkim w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w praktyce szkolnej, ale nie tylko. W ramach programu odwiedziłyśmy szkoły podstawowe i średnie, przede wszystkim publiczne, a także szkołę religijną. Byłyśmy w Safranbolu Anatolia High, Ynisehir Primary School, Ataturk Secondary School, Safranbolu Unsal Tulbentci Primary, Karabuk Imam Hatip High oraz w siedzibie organizatora naszego szkolenia Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Obserwowałyśmy zajęcia, na których nieodłącznym elementem był nowoczesny sprzęt. Podziwiałyśmy wdrażany w szkołach projekt FATIH, który opracowany został przez tureckich inżynierów i całkowicie realizowany jest przez tureckich specjalistów oraz producentów, a którego nadrzędnym celem jest wyposażenie publicznych szkół w nowoczesną technologię – tablice interaktywne, komputery, tablety itp. Wraz z tureckimi nauczycielami porównywałyśmy turecki system szkolnictwa z polskim. Dostrzegłyśmy podobieństwa i różnice. Poznałyśmy szereg projektów opartych na współpracy międzynarodowej, w tym realizowanych z wykorzystaniem platformy eTwinning. Przekonałyśmy się, że wprowadzenie i wdrożenie ICT jest priorytetem w edukacji w Turcji, a finanse przeznaczone na wdrożenie tej technologii w szkolnictwie są nieograniczone. Dyskutowałyśmy na temat roli nauczyciela we współczesnej szkole, w której nie sposób konkurować z komputerem czy Internetem i w której muszą pojawiać się takie rozwiązania, które będą przykuwały uwagę współczesnej młodzieży. Zaplanowałyśmy własne działania zmierzające do unowocześnienia nauczania oraz do międzynarodowej współpracy.

Mamy przekonanie, że nauczyciel jako lider w klasie musi być szybszy niż uczeń w poznawaniu nowoczesnych urządzeń, musi podążać za zachodzącymi zmianami, aby móc efektywnie uczyć uczniów tego, jak się dziś uczyć, aby przygotować do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Wykorzystując platformy takie jak eTwinning, niezależnie od odległości na mapie, bez ponoszenia kosztów możemy poznać wiele ciekawych rozwiązań niezbędnych we współczesnej edukacji, możemy wspólnie realizować projekty, możemy doskonalić umiejętności swoje, a zwłaszcza uczniów. W tym wypadku jednak znajomość języka angielskiego jest podstawowym wymaganiem, dlatego w tym zakresie nauczyciele powinni sukcesywnie poszerzać kompetencje.

W tureckim systemie kształcenia przewidziany jest czas na obowiązkowe dwutygodniowe doszkolenie nauczycieli przed rozpoczęciem roku szkolnego, a także po jego zakończeniu. Jest to odpowiedni moment, by zapoznać ich z wszystkimi rządowymi zmianami i oczekiwaniami, zanim do szkół powrócą po trzymiesięcznych wakacjach uczniowie. Imponujące jest to, że nauczyciele w Turcji bez obaw przechodzą poszczególne etapy projektu FATIH, a niektórzy z nich bywają już nazywani mistrzami ICT.

Poza szkoleniem merytorycznym nieustannie poznawałyśmy obyczaje, oswajałyśmy się z kulturą zgoła odmienną od naszej. Był także czas przeznaczony na zwiedzenie miasteczka z listy UNESCO, czyli Safranbolu, lokalnego muzeum, czy podziwianie widoków górskich, wąwozu, jaskini oraz Morza Czarnego. To dodatkowe atrakcje tej dalekiej edukacyjnej przygody.

Sądzimy, że pobyt w Turcji, szkolenie w zakresie wykorzystywania ICT w szkolnictwie, niezwykle gościnni, uprzejmi i taktowni ludzie to podstawowe walory realizowanego projektu, pozostaną one długo w naszej pamięci. Z pewnością podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez mobilność zagraniczną jest niebywale wartościową formą doskonalenia i przynosi korzyści nie tylko zawodowe, ale także osobiste.

Mobilne nauczycielki z Gimnazjum nr 1 w Lublińcu

Na skróty