godlo

 logosp4 3     godlo

projektue1

kapitalmenue

 

 

 

„W drodze od jakości do doskonałości. From quality to perfection – the use of ICT in classroom teaching”

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przed wyjazdem do Turcji

Zagraniczna mobilność nauczycieli

Gimnazjum nr 1 w Lublińcu tuż tuż …

W XXI wieku można przemieszczać się po świecie nie tylko w celach turystycznych, ale i zawodowych czy edukacyjnych. W zasadzie w Unii Europejskiej obowiązuje wymóg mobilności jako elementu podnoszenia jakości i unowocześnienia szkolnictwa oraz wspierania rozwoju mieszkańców Europy. Idąc tym tropem, nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Lublińcu postarali się o dofinansowanie do zawodowego i osobistego rozwoju, który ma się proporcjonalnie przekładać na rozwój uczniów i podniesienie jakości kształcenia, innymi słowy przystąpili do realizacji projektu unijnego w ramach VETPRO_COM pt. „W drodze od jakości do doskonałości. From quality to perfection – The use of ICT In classroom teaching”, Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i ma charakter pilotażowy. Szkoła otrzymała fundusz w wysokości 59 806,53 zł, co stanowi równowartość 14 360,00 EUR w trzeciej rundzie konkursowej, która - jak się okazało – była najtrudniejsza, bo zgłoszono w niej 137 wniosków z całej Polski, a ponadto objęła już ambitne i niebywale konkurencyjne pomysły. Wniosek aplikacyjny Gimnazjum nr 1 w Lublińcu uplasował się na 9 pozycji.

Czego dotyczy projekt? Nauczyciele – 10 osób – „w drodze i poprzez drogę” będą wzbogacać znajomość języka angielskiego, poznawać odmienną, bo turecką kulturę i jej dziedzictwo, a przede wszystkim będą doskonalić umiejętności związane z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii i narzędzi w pracy dydaktycznej i w codziennej szkolnej praktyce. Miejscem docelowym są malownicze okolice Safranbolu wpisanego na światową listę zabytków UNESCO oraz Karabuku, a instytucją goszczącą Karabuk Directorate for National Education, odpowiednik kuratorium oświaty w Polsce. Siedmiodniowy wyjazd obejmie pięciodniowe intensywne szkolenie, w ramach którego - oprócz zajęć w nowoczesnych pracowniach komputerowych i cyfrowych klasach, oprócz obserwacji lekcji z wykorzystaniem technologii ICT – odbędą się spotkania z tureckimi uczniami i nauczycielami, będą prowadzone dyskusje wokół tematyki szkoleń, zostanie nawiązana współpraca na dalsze lata.

Przyznany grant w całości zostanie przeznaczony na realizację projektu, którego efektem będzie nowoczesna i mobilna kadra nauczycielska, wyróżniająca się wysokimi kompetencjami. Nauczyciele, którzy odbędą szkolenie za granicą, będą promotorami mobilności wśród uczniów, przed którymi w przyszłości pojawi się wiele wyzwań związanych nie tylko w z wyborem dalszego kształcenia, ale przede wszystkim zatrudnienia.

Na skróty