godlo

 logosp4 3     godlo

Projekty realizowane w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 realizowane były następujące projekty edukacyjne:

Lp.

TEMATY PROJEKTÓW

OPIEKUN PROJEKTU

1.

Czy można wydobyć z ludzi to, co najpiękniejsze? – projekt Szlachetna Paczka

ks. Michał Choroszewski

2.

Jak zintegrować grupę? – warsztaty językowe dla rówieśników ze szkól partnerskich.

p. Justyna Cieślak

3.

Jaki wpływ na mieszkańców Lublińca miały zmiany polityczne w ciągu ostatnich 100 lat?

p. Danuta Gambuś

4.

Pierwsza pomoc ratuje życie.

p. Wojciech Kolasa

5.

Spot reklamujący Lubliniec.

p. Katarzyna Mika

6.

Dzień sportu szkolnego – organizacja i przeprowadzenie.

p. Jarosław Wachowski

Każdy uczeń klasy drugiej gimnazjum, jest zobowiązany do zapoznania się z podanymi tematami i dokonania wyboru jednego z nich. Następnie do dnia 15 października 2017 r . winien zgłosić się do nauczyciela – opiekuna danego projektu edukacyjnego. Termin zgłoszenia wybranego tematu jest ostateczny. Szczegółowych informacji udzielą Wam opiekunowie projektów oraz wychowawcy.

Na skróty