Informacja 8.04.2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA NAUKI ZDALNEJ

do 18 KWIETNIA 2021r.

W związku z przedłużeniem obostrzeń przez Ministra Zdrowia informuję, iż nauka zdalna w szkole podstawowej zostaje wydłużona do 18 kwietnia 2021r. na zasadach obowiązujących w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na wniosek rodziców, którzy zatrudnieni są w niżej wymienionych podmiotach, istnieje możliwość uzyskania opieki dla dzieci na terenie szkoły podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły. Dotyczy to:

 1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. rodziców dzieci, którzy:
  1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  5. wykonują działania ratownicze,
  6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu  art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876 i 2369),
  7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
  8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art.67 i art.69  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
  9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.
 
                                                                       Grażyna Grobara-Rakowska          
                                                                                         Wicedyrektor SP4
 

Światowy Dzień Zdrowia. Zasada 20/20/20

         W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia, w szkole skupiono się na bardzo istotnym zagadnieniu dotyczącym dbania o wzrok. Jest to niezwykle ważne w związku
z trwającym trybem nauki zdalnej i znacznym wydłużeniem się czasu spędzanego przed ekranami komputerów, laptopów, smartfonów…
       Wychowawcy klas 1-8 mieli możliwość wykorzystania przygotowanej na ten cel ciekawej prezentacji i omówienia tematu ze swoimi uczniami. Prezentacja zawierała między innymi treści dotyczące objawów syndromu widzenia komputerowego (CVS). Znalazło się w niej również 9 cennych porad na temat „Jak zadbać o wzrok w czasie nauki zdalnej?”.
         Szczególny nacisk położono na omówienie i zachęcenie wszystkich do stosowania zasady 20/20/20, która mówi o tym, że przerwa jest równie ważna jak nauka przy komputerze. Zasada ta polega na tym, że po każdych 20 minutach pracy należy zrobić przerwę, przerzucić wzrok i przez 20 sekund patrzeć na obiekt znajdujący się w odległości min. 20 stóp (ok. 6 m).
       Regularne przerwy na patrzenie w dal pozwalają oczom rozluźnić się i zrelaksować, co wpływa na lepszy komfort widzenia. Zachęcamy wszystkich do wyrobienie takiego nawyku. Dzięki dbaniu o wzrok nasze oczy mogą nam dobrze służyć przez wiele lat.

                                                                                       I. Chmiel, J. Klimanek, M. Potempa

logosp4 3Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu

publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 1 klasy

Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu na rok szkolny 2021/2022

Lista >>>


 

Informacja 30.03.2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 26 marca 2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu uprzejmie informuje, iż rodzice, którzy zatrudnieni są w niżej wymienionych podmiotach, mają możliwość uzyskania opieki dla swoich dzieci na terenie szkoły podczas ograniczenia funkcjonowania szkoła.

Szkoła zorganizuje zajęcia dla dzieci rodziców, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art.67 i art.69 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.
                                                                                                          Katarzyna Górecka
                                                                                                          Dyrektor SP4

Wielki sukces naszych uczniów

finalisciBardzo cieszy fakt, że pomimo trudności związanych z pandemią i nauką zdalną uczniowie klasy 8 A zdobyli tytuły finalistów konkursów przedmiotowych.

Zofia Gansiniec uzyskała tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii pod kierunkiem p. Ilony Chmiel,

Filip Kasperczyk został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki pod opieką p. Ewy Brol.

Finalistom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na polu naukowym, a pozostałych uczniów zachęcamy do inspiracji tymi osiągnięciami.

AKTORSKIE SUKCESY „BEZIMIENNYCH”

Ależ się cieszymy!

Gratulujemy Zosi!

Zosia, uczennica klasy VII a, reprezentując nasze szkolne Koło teatralne "Bezimienni", zdobyła II miejsce w XII edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym "PROFORMA"!

Wystąpiła ona w monodramie pt. "Szlachetny gest", którego scenariusz napisała p. Maria Dziuk, lokalna poetka i pisarka, z którą uczestnicy koła teatralnego współpracują już od pewnego czasu. Nieocenioną pomoc w realizację przedstawienia okazała Mama Zosi, p. Karina, której jesteśmy niezmiernie wdzięczni. To ogromny sukces, który dowodzi, że w czasach zdalnej nauki i współpracy można osiągnąć tak wiele.

Przedstawienie „Szlachetny gest” jest propozycją skierowaną do młodzieży, ma nakierować na właściwe wybory w życiu. Główna bohaterka, zamiast spędzać czas przeglądając portale internetowe lub prowadząc wielogodzinne rozmowy telefoniczne, czatując i marudząc, za radą swej pełnej życia babci decyduje się nieść radość osobom starszym i samotnym, których dotąd nie zauważała. Angażuje do tego także swoją koleżankę. Działanie to jest dla niej niebywałą dawką życiodajnej energii. Młoda bohaterka odkrywa, że czasem robiąc niewiele, robi się tak wiele.

Monodram „Szlachetny gest” można obejrzeć tutaj:     https://www.youtube.com/watch?v=JTNF1aNGco0

Za ogromną pracę nad autorskim monodramem "Kompleksy w lustrze" , głębokim i ciekawie zrealizowanym, dziękujemy także Amelce z klasy 7a. Życzymy dziewczynom - wszystkim uczestniczkom "Bezimiennych" - wytrwałości w zdobywaniu doświadczeń teatralnych oraz satysfakcji ze zrealizowanych osiągnięć.

W imieniu „Bezimiennych”
Ewa Prandzioch

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka „Znamię! Znam je?”

W klasach 7 i 8 przeprowadzone zostały zajęcia, na których uczniowie zdobyli wiedzę na temat najgroźniejszego i coraz częściej występującego złośliwego nowotworu skóry jakim jest czerniak. Szczególną uwagę zwrócono na to, w jaki sposób rozpoznać czerniaka zgodnie z zasadą „A,B,C,D,E czerniaka”. Zaprezentowano uczniom zdjęcia przedstawiające ten nowotwór skóry. Uczniowie dowiedzieli się kto jest w grupie ryzyka zachorowania na czerniaka i jak można się przed nim uchronić. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny, w którym ich rówieśnicy pokazali w jaki sposób powinno się badać swoją skórę i kontrolować znamiona. Na zakończenie zajęć nauczyciele przeprowadzili quiz internetowy, w którym każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę z tego zakresu.
Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z ulotką i regularnego samobadania skóry i znamion.

czerniak

J.Klimanek, M. Potempa


 

Drodzy Rodzice! Drogie Dzieci!

Rozpoczynamy rekrutację do Szkoły Podstawowej nr 4!

Dobrze znana i widoczna

W środku miasta położona,

Boiskami otoczona.

Wita uczniów klombami,

Które mienią się kwiatów barwami.

Tutaj wiedza to podstawa,

Lecz nie obca nam zabawa.

Kreatywnie i przyjemnie

Zawsze z nami Tobie będzie!

Już niebawem, bo 1 marca br., ruszą zapisy najmłodszych uczniów do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu. Ponieważ pandemia ogranicza nasze kontakty, przygotowaliśmy dla Was wirtualny spacer po Szkole Podstawowej nr 4 w Lublińcu, który możecie obejrzeć poniżej oraz teledysk o naszej szkole.

 Drogi Rodziciu! Zapisz swoje dziecko do „Czwórki”!