godlo

 logosp4 3     godlo

Informacja o podręcznikach

Drodzy Rodzice

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu uprzejmie informuje, iż w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2019/2020, zostaną zakupione przez szkołę niezbędne podręczniki i ćwiczenia dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Rodziców uprasza się jednak o zakup podręczników do nauki 2 przedmiotów : religii i języka mniejszość narodowej, jeśli Państwo zadeklarowaliście udział waszego dziecka w w/w zajęciach.

Wykaz podręczników lub/i ćwiczeń, które należy zakupić, jeśli Państwa dziecko będzie uczęszczać na zajęcia z religii i języka mniejszości narodowej język niemiecki w roku szkolnym 2019/2020

KLASA I

Religia: Żyjemy w Bożym świecie. Podręcznik. Autor E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek, Red. Ks. Mielnicki, wyd. Jedność

Język mniejszości narodowej j. niemiecki: Ich und du neu kl. 1 ćwiczenia wyd. PWN (tylko ćwiczenia)

KLASA II

Religia: Idziemy do Jezusa. Podręcznik. Autor ks. Czerkawski, wyd. Jedność

Język mniejszości narodowej j. niemiecki: Ich und du neu kl. 2 ćwiczenia wyd. PWN (tylko ćwiczenia)

KLASA III

Religia:   Jezus jest z nami. Podręcznik. Wyd. Jedność

Język mniejszości narodowej j. niemiecki: Ich und du neu kl. 3 ćwiczenia wyd. PWN (tylko ćwiczenia)

KLASA V

Religia: Spotkania uBOGAcające podręcznik, autor ks. Mielnicki, wyd. Jedność

                Spotkania uBOGAcające ćwiczenia, autor ks. Mielnicki, wyd. Jedność

Język mniejszości narodowej j. niemiecki: Ich und du neu kl. 5 ćwiczenia wyd. PWN (tylko ćwiczenia)

KLASA VI

Religia: Tajemnice BOGAtego życia podręcznik, wyd. Jedność

                Tajemnice BOGAtego życia , zeszyt ćwiczeń, wyd. Jedność

Język mniejszości narodowej j. niemiecki: Ich und du neu kl. 6 ćwiczenia wyd. PWN (tylko ćwiczenia)

KLASA VII

Religia: Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. Podręcznik klasa 7, autor: ks. Mielnicki, wyd. Jedność

KLASA VIII

Religia: Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. Podręcznik kl. 8, autor: ks. Mielnicki, wyd. Jedność

 Z poważaniem,
Katarzyna Górecka
Dyrektor SP4