godlo

 logosp4 3     godlo

Obiad dla ucznia

 

USŁUGI GASTRONOMICZNE W SZKOLE ŚWIADCZY

FIRMA CATERINGOWA


Cennik obiadów szkolnych na rok 2020/2021

Cena obiadu pełnego – I i II danie wynosi – 10,00

Cena I dania wynosi – 3,00 zł

Cena II dania wynosi – 9,00

W cenę wliczone jest opakowanie jednorazowe wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną
w związku z zagrożeniem spowodowanym przez COVID-19

Rozliczenie odpłatności za obiady:

Płatność za obiady następuje w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

Nr konta PKO BP O/ Kalety 54 1020 1664 0000 3502 0315 2709

Bądź gotówką w siedzibie firmy w godzinach od 800 do 1500.

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić najpóźniej do godz. 800 danego dnia telefonicznie bądź sms-em pod nr tel: 695-340-328.

PO TERMINIE PŁATNOŚĆI BĘDĄ NALICZANE ODSETKI USTAWOWE JEDNOCZEŚNIE WSTRZYMANE ZOSTANIE WYDAWANIE OBIADU DLA DZIECKA AŻ DO MOMENTU UISZCZENIA ZALEGŁEJ WPŁATY. KAŻDORAZOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY TELEFONICZNE BĄDŹ PISEMNE BĘDZIE WIĄZAŁO SIĘ Z DODATKOWYMI KOSZTAMI-20 ZŁ .

 

 
Kontakt i siedziba firmy:
Janina – Catering „Piotr Plaza”
ul. Piłsudskiego 8
42-700 Lubliniec
tel: 34-351-19-93 kontakt w godz. 8.00 – 15.00

 

Na skróty