I miejsce w etapie krajowym Konkursu Multimedialnego „Nasze Nadleśnictwo”

eko10Prezentacja Marty Malitowskiej, Karoliny Ledwoń i Magdaleny Balwierz zdobyła I miejsce w kategorii gimnazjum, w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu. Do konkursu zgłosiło się 458 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Praca uczennic naszego gimnazjum przedstawiała Nadleśnictwo Lubliniec, dystynkcje leśników, sposoby walki ze szkodnikami drzew oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe lasów. Pomoc merytoryczną otrzymały od leśników pana Andrzeja Gajdy i pana Remigiusza Brzezińskiego. Spotkanie laureatów odbędzie się w ramach obchodów Dni Przyjaciół Lasu 17.06.2016r. w Kamionce koło Nidzicy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów                                                                        Ilona Chmiel

Zobacz prezentację na stronie konkursu (oznaczona numerem 70) >>>

Edukacja ekologiczna w terenie – zajęcia w oczyszczalni ścieków

oczyszcz16  Dnia 4.05.2016 r. uczniowie klas III zapoznali się z technologią oczyszczania ścieków w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu. Okazało się, że wyprodukowanie ścieków to rzecz prosta, natomiast oczyszczenie wymaga podjęcia wielu działań: mechanicznych, biologicznych i chemicznych. Z pewnością wszyscy gimnazjaliści obecni na zajęciach ograniczą produkcję ścieków i docenią wkład jaki pracownicy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków mają w utrzymaniu czystości środowiska.

I. Chmiel

Spotkanie na temat „Segregacja śmieci”

segrsmieci16   Dnia 23 marca 2016 r. odbyło się spotkanie uczniów klas II z osobami odpowiedzialnymi w naszym mieście za gospodarkę odpadami. Naszymi gośćmi byli: Inspektor Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Lubliniec pani Marta Widera, Naczelnik WK pan Mieczysław Dłubała oraz Prezes A.S.A. Lubliniec pan Marek Knabel. Prelegenci przedstawili założenia segregacji śmieci, sposoby prawidłowego przygotowania odpadów do recyklingu oraz podali przykładowe zachowania niewłaściwe. W czasie spotkania przeprowadzono konkurs prawidłowej segregacji śmieci, główną nagrodę ufundował Prezes A.S.A. Ponadto uczniowie mogli odpowiadać na wiele pytań gości dotyczących segregacji odpadów. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, liczne nagrody i gadżety z pewnością zachęciły uczniów do stałej i właściwej SEGREGACJI ŚMIECI.

Wykaz konkursów XXIII „Tygodnia Ziemi”

- Konkurs na plakat XXIII „Tygodnia Ziemi”,

- Konkurs poetycki: „Odpowiedzialni”,

- Konkurs fotograficzny: „Śląskie – wydobywamy piękno”,

- Konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego,

- Turniej Wiedzy Ekologicznej,

- XIX konkurs internetowy pod tytułem „Węgiel na ławie oskarżonych”,

- Konkurs literacki „Pozytywna energia”.

Szczegóły w Regulaminie konkursów opublikowanym na stronie www.muzeumgornictwa.pl lub u pani I. Chmiel.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU !!!

Konkurs multimedialny „Nasze Nadleśnictwo”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Nasze Nadleśnictwo”!
Odkryjcie na nowo swoją okolicę, a zwłaszcza otaczające Was lasy! 
Zobaczcie „co w lasach i borach piszczy.”

Prace konkursowe

Praca powinna przedstawiać ogólne informacje o opisywanym nadleśnictwie oraz skupić się na jednym lub kilku poniższych zagadnieniach:
- historia nadleśnictwa i miejscowych lasów;
- gospodarka leśna (m in. pozyskanie, odnawianie, zalesianie, ochrona lasu);
- spojrzenie autorów na walory lasów nadleśnictwa;
- interesujące osoby zatrudnione w nadleśnictwie;
- inne, ważne dla autorów tematy związane z opisywanym nadleśnictwem.
Praca może zawierać np. mapkę związaną z terenem nadleśnictwa i miejscem zamieszkania lub spędzania czasu wolnego. Może ona przedstawiać trasę własnych wycieczek rowerowych, miejsca biwakowania lub też miejsca szczególne dla opisywanego w pracy zagadnienia.
Prezentację multimedialną (zdjęcia, grafiki, filmy, utwory muzyczne opatrzone komentarzem tekstowym, maksymalnie 10 slajdów) należy wykonać w formacie .ppt, .pdf lub .pptx.
 Maksymalny rozmiar pracy wynosi 5MB!

            Szczegóły - regulamin konkursu, otrzymasz od p. I.Chmiel

To konkurs dla Ciebie !!!   Zapraszamy do udziału !!!

Jakość powietrza w województwie śląskim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach udostępnił na stronie internetowej WIOS w Katowicach, w zakładce: Jakość powietrza i informowanie - prezentację dla szkół wraz z opisem: „Przyczyny złej jakości powietrza w województwie śląskim oraz sposób informowania o jakości powietrza”. Na stronie jest także wiele innych interesujących informacji, aktualne komunikaty i mapy monitoringu jakości powietrza.

Wyniki zbiórki baterii

Wyniki zbiórki baterii w ramach V Edycji Ogólnopolskiego Programu dla Szkół „ZBIERAJ BATERIE!”, realizowanego w ramach kampanii „WŁĄCZ EKO WYOBRAŹNIĘ”, na dzień 15 stycznia 2016 roku, w klasach:

Klasa

Ilość zebranych baterii (szt.)

Zajęte miejsce

I a

163

VI

I b

461

II

I c

2

IX

II a

2

IX

II b

15

VIII

II c

128

VII

II d

349

III

III a

2

IX

III b

2996

I

III c

330

IV

III d

211

V

 

Wyniki indywidualne zbiórki baterii kształtują się następująco:

Imię Nazwisko *

Klasa

Ilość zebranych baterii ( szt.)

Aktualnie zajmowane miejsce

Patrycja Słupczewska

III b

2996

I

Wiktoria Michoń

I b

415

II

Martyna Zemela

III c

218

III

Paulina Kubica

II d

203

IV

Skubała Paweł

III d

118

V

Patrycja Matusek

I a

111

VI

*Wypisano uczniów, którzy zebrali więcej niż 100 baterii.

Zbiórka trwa do 25 kwietnia 2016 r., przyłącz się do nas.

Gratulacje dla działających ekologicznie !!!

Kolejne spotkanie z leśnikiem

eko718 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie uczniów klas I z leśnikiem. Pan mgr inż. Andrzej Gajda zapoznał młodzież z bogactwem i znaczeniem lasów, uwrażliwił na konieczność ochrony zasobów leśnych oraz omówił strukturę nadleśnictwa i zależność dystynkcji na mundurze leśnika z pełnioną funkcją. Duże zainteresowanie uczniów wywołało pytanie - Jak nie zgubić się w lesie? Z pewnością wszyscy obecni na spotkaniu już wiedzą o podziale lasu na oddziały i o słupkach oddziałowych, które są swoistymi drogowskazami pozwalającymi określić gdzie jesteśmy.

Życzymy wszystkim mile spędzonych chwil w pięknych polskich lasach.

Page 3 of 4