godlo

 logosp4 3     godlo

Sprzątanie Świata – Polska 2018

„AKCJA SEGREGACJA! 2X WIĘCEJ, 2X CZYŚCIEJ”

21 września uczniowie wraz z nauczycielami brali czynny udział w wyżej wymienionej akcji.

Uczniowie klasy 7a i 7b z opiekunami: p. Martą Nocoń i p. Barbarą Koloch sprzątali teren przy Krzyżu Milenijnym, działanie zostało podjęte we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Lublińcu. Pozostali uczniowie posprzątali tereny przyległe do ulic: Wilimowskiego, Oświęcimskiej, Paderewskiego, Ogrodowej, Karola Miarki, Plebiscytowej.

Ponadto uczniowie brali udział w pogadankach na temat bezpieczeństwa podczas sprzątania oraz sposobu segregacji śmieci. Efekt akcji to czystość posprzątanych miejsc oraz propagowanie ekologicznego stylu życia.

Ilona Chmiel

Na skróty