godlo

 logosp4 3     godlo

Warsztaty w ramach projektu Erasmus+ "Conflict to Cooperation"

eko13W ramach projektu ERASMUS+ Conflict to Cooperation odbyły się dwudniowe warsztaty na temat „Zasoby i środowisko naturalne a konflikty wywoływane przez człowieka".

Możecie sprawdzić się, jaka jest wasza wiedza nt. ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu wykonując krótki test.

Przeczytaj zdania i określ czy zawierają prawdę (P) czy fałsz (F).

 1. Recykling to najlepszy sposób zmniejszania ilości odpadów.
 2. W miejscach silnego rozrzedzenia warstwy ozonowej promienie słoneczne nie przenikają ku powierzchni ziemi.
 3. Biologiczne oczyszczanie ścieków odbywa się przy udziale bakterii.
 4. Do zasobów odnawialnych nie należy woda.
 5. Efekt cieplarniany może spowodować powstanie dziury ozonowej.eko14
 6. W mojej szkole prowadzona jest segregacja śmieci.
 7. W mojej miejscowości prowadzony jest skup surowców wtórnych.
 8. W mojej miejscowości nie istnieje oczyszczalnia ścieków.
 9. Wypalanie traw niszczy florę i faunę i może być przyczyną pożarów.
 10. Żywność modyfikowana genetycznie i chemicznie nie ma złego wpływu na moje zdrowie.
 11. Rtęć ma dobroczynny wpływ na zdrowie ludzi.
 12. Spalanie plastykowych opakowań uwalnia do atmosfery wiele szkodliwych związków chemicznych.
 13. Kwaśne deszcze wzbogacają gleby, przez co powodują ich użyźnienie.
 14. Woda zaliczana do pierwszej klasy czystości nie nadaje się do picie nawet po przegotowaniu.
 15. Freony są przyczyną powstawania dziury ozonowej.
 16. Szkodliwość spalin samochodowych można ograniczyć stosując katalizatory spalin.eko15
 17. Utylizacja to rozwój miast i powiększanie obszarów miejskich.
 18. Siła wiatru jest źródłem czystej i niewyczerpalnej energii.
 19. W mojej miejscowości znajduje się rowerowa i piesza ścieżka ekologiczna.
 20. Prawną formą ochrony przyrody w Polsce jest pomnik przyrody.
 21. Ekologia, ochrona środowiska i ochrona przyrody nie są synonimami, więc nie można tych pojęć stosować zamiennie.

Aniela Klose

Na skróty