godlo

 logosp4 3     godlo

Spotkanie z leśnikiem

lesnik16  Tradycją w realizacji Programu Ekologicznego szkoły stały się coroczne prelekcje leśników Nadleśnictwa Lubliniec. 30 listopada bieżącego roku uczniowie klas I brali udział w spotkaniu z panem Andrzejem Gajdą, który przedstawił bogactwo, piękno i sposoby ochrony lasu, omówił strukturę i obowiązki leśników. Z wielkim zainteresowaniem gimnazjaliści zdobywali wiedzę w posługiwaniu się mapą nadleśnictwa oraz poznawali zasady orientacji w oddziałach lasu.

I. Chmiel

Na skróty