Harmonogram basenu

Harmonogram zajęć na basenie dla klas Va i Vb w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas V odbywać będą 2 godziny zajęć z wychowania fizycznego na basenie. Wyjazdy na basen będą mieć miejsce w wybrane wtorki wg poniższego harmonogramu.

Szczegółowy wykaz dni:

- wrzesień - 10, 17, 24

- październik - 01, 08, 15, 22, 29

- listopad - 05, 12, 19, 26

- grudzień - 03, 10, 17

- styczeń – 28

- luty - 04, 11, 18, 25

- marzec - 03, 10, 17, 24, 31

- kwiecień - 07, 28

- maj - 05, 12, 19, 26

- czerwiec - 02, 09

Jednocześnie informuję, iż z uwagi na brak wiążącej informacji ze strony Parafii Św. Mikołaja w Lublińcu w kwestii terminu rekolekcji wielkopostnych, harmonogram zajęć może ulec niewielkim zmianom w trakcie roku szkolnego.

                                                                                  Z poważaniem,

Katarzyna Górecka

Dyrektor SP4

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców

w Szkole Podstawowej nr 4 w Lublińcu

 1. Każdy rodzic/prawny opiekun ucznia na początku nauki w Szkole Podstawowej nr 4 w Lublińcu zobowiązany jest do zapoznania się z procedurą zakładania własnego konta i logowania się do dziennika elektronicznego.  

 2. Hasło musi być zmienianie co 30 dni. Format hasła jest określany przez system.

 3. Na stronie internetowej szkoły znajduje się instrukcja zakładania konta.

 4. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów dziennika elektronicznego każdy użytkownik utrzymuje w tajemnicy, również po upływie ich ważności.

 5. Konta rodziców/prawnych opiekunów są niezależne, dają one możliwość:Rodzic/prawny opiekun osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.

  • wglądu do bieżących ocen cząstkowych, a także ocen przewidywanych, śródrocznych i rocznych uzyskiwanych przez uczniów,
  • wglądu do zapisów frekwencji na zajęciach szkolnych,
  • wglądu do wszystkich spóźnień na obowiązkowe zajęcia,
  • wglądu do uwag i pochwał otrzymywanych przez ucznia,
  • wglądu do zapowiedzi sprawdzianów, badania wyników nauczania, próbnych egzaminów zewnętrznych, wydarzeń szkolnych,
  • wglądu do ogłoszeń szkolnych,
  • otrzymywania powiadomień o nowych wiadomościach drogą mailową,
  • dostępu do danych zawartych w dzienniku poprzez interfejs mobilny w telefonach komórkowych,
  • komunikowania się ze wszystkimi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem oraz dyrekcją szkoły.
 6. Rodzic/prawny opiekun osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.

 7. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego sprawdzania postępów w nauce i frekwencji dziecka.

 8. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek systematycznego usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych w terminach określonych w statucie szkoły i przekazanych przez wychowawcę na pierwszym zebraniu z rodzicami.

 9. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszystkie wiadomości, jakie otrzymuje od nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 10. Uprawnienia przypisane użytkownikom mogą zostać zmienione przez administratora szkolnego dziennika elektronicznego.

Podręczniki w roku szkolnym 2018/2019

Drodzy Rodzice

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu uprzejmie informuje, iż w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019, zostaną zakupione przez szkołę niezbędne podręczniki i ćwiczenia dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Rodziców uprasza się jednak o zakup podręczników do nauki 2 przedmiotów : religii i języka mniejszość narodowej, jeśli Państwo zadeklarowaliście udział waszego dziecka w w/w zajęciach.

Wykaz podręczników lub/i ćwiczeń, które należy zakupić, jeśli Państwa dziecko będzie uczęszczać na zajęcia z religii i języka mniejszości narodowej język niemiecki w roku szkolnym 2018/2019

KLASA I

Religia: Żyjemy w Bożym świecie. Podręcznik. Autor Ks. Mielnicki wyd. Jedność

Język mniejszości narodowej j. niemiecki: Ich und du neu kl. I ćwiczenia wyd. PWN

KLASA II

Religia: Idziemy do Jezusa. Podręcznik. Autor ks. Czerkawski, wyd. Jedność

Język mniejszości narodowej j. niemiecki: Ich und du neu kl. II ćwiczenia wyd. PWN

KLASA IV

Religia: Miejsce pełne BOGActw podręcznik. Autor ks. Mielnicki, wyd. Jedność

                Miejsce pełne BOGActw ćwiczenia. Autor ks. Mielnicki, wyd. Jedność

Język mniejszości narodowej j. niemiecki: Ich und du neu kl. IV ćwiczenia wyd. PWN

KLASA V

Religia: Spotkania uBOGAcające podręcznik, autor ks. Mielnicki, wyd. Jedność

                Spotkania uBOGAcające ćwiczenia, autor ks. Mielnicki, wyd. Jedność

Język mniejszości narodowej j. niemiecki: Ich und du neu kl. V ćwiczenia wyd. PWN

 

KLASA VII

Religia: Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. Podręcznik klasa 7, autor: ks. Mielnicki, wyd. Jedność

KLASA VIII

Religia: Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. Podręcznik kl. 8, autor: ks. Mielnicki, wyd. Jedność

KLASA III GIMNAZJUM

Religia: Odsłonić twarz Chrystusa cz. 3 – Chodźmy razem. Podr. do religii dla kl. III, wyd. WAM

                                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                                  Katarzyna Górecka

Logowanie do e-dziennika

Rodzicu, ucznu, nauczycielu.

Podając swój adres e-mail otrzymałeś dostęp do dziennika elektronicznego Uczniowie Optivum NET+ (UONET+).

1.   Teraz pora utworzyć własne konto. W tym celu przeczytaj instrukcję lub zobacz film

 

 

 • W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego
  (lub kliknij obrazek znajdujący się obok): baner vulcan 1
  uonetplus.vulcan.net.pl/lubliniec
  Wyświetli się powitalna strona systemu. Klikamy przycisk
  Zaloguj się
 • Następnie kliknij przycisk Załóż konto i wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy.
 • Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.
 • Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło.
 • Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.
 • Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.
 • Przeglądaj informacje o swoim dziecku, otwierając poszczególne zakładki.

Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz na zakładce Pomoc.

2. Dostępna jest darmowa aplikacja mobilna Dzienniczek+ do pobrania w sklepie Google, Windows lub App Store.

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 800 do 1500.

W okresie ferii zimowych i letnich - od 900 do 1400.

Świetlica dla najmłodszych jest czynna od 645 do 1600.


Dzwonki:

Lekcja

Od

Do

Czas przerwy po lekcji (min)

1

8:00

8:45

10

2

8:55

9:40

10

3

9:50

10:35

10

4

10:45

11:30

15

5

11:45

12:30

15

6

12:45

13:30

10

7

13:40

14:25

5

8

14:30

15:15

5

9

15:20

16:05

0

 

Dokumenty szkoły

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (wybrane fragmenty i załączniki)

 

 Dokumenty archiwalne

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018

Subcategories