godlo

 logosp4 3     godlo

Informacja 19.10.2020r.

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!

Uprzejmie informuję, iż Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublińcu uzyskała z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu pozytywną opinię, a z Organu Prowadzącego zgodę na zawieszenie zajęć stacjonarnych od dnia 20.10.2020r. do dnia 30.10.2020r ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w powiecie lublinieckim. Zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas VI-VIII, którzy przechodzą w tryb nauki zdalnej z wykorzystaniem programu Microsoft Office 365 TEAMS. Zajęcia odbywać się będą online wg stałego planu lekcji, a uczniowie zobowiązani są aktywnie w nich uczestniczyć. Dodatkowo informuję, iż podczas zajęć nauczyciele sprawdzać będą obecność uczniów na każdej lekcji. Szczegółowy regulamin i zasady nauki zdalnej znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Bezpieczeństwo w szkole COVID-19.

Katarzyna Górecka
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu

Na skróty