godlo

 logosp4 3     godlo

Konkurs Matematyczny KANGUR

kangur20W  czwartek 19 marca 2020 roku o godzinie 9.00 odbędzie  się XXIX edycja Międzynarodowego Konkursu  Matematycznego „Kangur Europejski”.

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie (od klasy 2) bez eliminacji wstępnych, którzy deklarują swój udział i wpłacą  wpisowe - 10 zł.

Szczegółowa informacja oraz regulamin konkursu znajduje  się  na stronie www.kangur-mat.pl
W dniu konkursu każdy zgłoszony uczeń otrzymuje nagrodę  uczestnictwa - układankę logiczną – czteroelementowy TANGRAM.
Termin zgłoszenia do konkursu upływa 6 lutego 2020 roku. W klasach 2 i 3 zgłszenia przyjmują wychowawcy, w pozostałych klasach nauczyciele matematyki.
Zapraszamy do udziału w konkursie.

kangur20W  czwartek 19 marca 2020 roku o godzinie 9.00 odbędzie  się XXIX edycja Międzynarodowego Konkursu  Matematycznego „Kangur Europejski”.

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie (od klasy 2) bez eliminacji wstępnych, którzy deklarują swój udział i wpłacą  wpisowe - 10 zł.

Szczegółowa informacja oraz regulamin konkursu znajduje  się  na stronie www.kangur-mat.pl
W dniu konkursu każdy zgłoszony uczeń otrzymuje nagrodę  uczestnictwa - układankę logiczną – czteroelementowy TANGRAM.
Termin zgłoszenia do konkursu upływa 6 lutego 2020 roku. W klasach 2 i 3 zgłszenia przyjmują wychowawcy, w pozostałych klasach nauczyciele matematyki.
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Na skróty