godlo

 logosp4 3     godlo

Konkurs na najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

konkurs6Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie uczniów wraz z rodzicami, całe rodziny, chcące dać wyraz tradycjom i obyczajom związanym z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie szopki bożonarodzeniowej w dowolnej technice.

Szopkę bożonarodzeniową należy dostarczyć do świetlicy szkolnej w terminie do 3 grudnia 2019 r. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię, nazwisko i klasa ucznia.

Zespół Golec uOrkiestra wybierze jedną szopkę do nagrody specjalnej. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas XXI Powiatowego Wspólnego Kolędowania w dniu 13 grudnia 2019 r. Laureaci zostaną wcześniej powiadomieni przez organizatorów. Konkursorganizowanym jest przezSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu, pod honorowym patronatem Starosty Lublinieckiego.

Zachęcamy do udziału i życzymy sukcesów

                                                       szkolni organizatorzy – wychowawcy świetlicy

konkurs6Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie uczniów wraz z rodzicami, całe rodziny, chcące dać wyraz tradycjom i obyczajom związanym z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie szopki bożonarodzeniowej w dowolnej technice.

Szopkę bożonarodzeniową należy dostarczyć do świetlicy szkolnej w terminie do 3 grudnia 2019 r. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię, nazwisko i klasa ucznia.

Zespół Golec uOrkiestra wybierze jedną szopkę do nagrody specjalnej. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas XXI Powiatowego Wspólnego Kolędowania w dniu 13 grudnia 2019 r. Laureaci zostaną wcześniej powiadomieni przez organizatorów. Konkursorganizowanym jest przezSpecjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu, pod honorowym patronatem Starosty Lublinieckiego.

Zachęcamy do udziału i życzymy sukcesów

                                                       szkolni organizatorzy – wychowawcy świetlicy

Na skróty