godlo

 logosp4 3     godlo

Opieka stomatologiczna dla uczniów

zabDyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na następujących zasadach:

  1. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje Prywatne Centrum Usług Medycznych AKO-MED w godzinach od 8:00-18:00, w gabinecie stomatologicznym przy ul. A. Mickiewicza 14 w Lublińcu.
  1. Uczniowie zgłaszają się na wizytę z rodzicem/prawnym opiekunem po umówieniu się telefonicznym pod nr telefonu 34 351 02 00.
  1. W przypadku, gdyby Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.
  1. W szkole będą jednocześnie prowadzone zajęcia profilaktyczne z w/w zakresu w poszczególnych klasach/grupach.

zabDyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na następujących zasadach:

  1. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje Prywatne Centrum Usług Medycznych AKO-MED w godzinach od 8:00-18:00, w gabinecie stomatologicznym przy ul. A. Mickiewicza 14 w Lublińcu.
  1. Uczniowie zgłaszają się na wizytę z rodzicem/prawnym opiekunem po umówieniu się telefonicznym pod nr telefonu 34 351 02 00.
  1. W przypadku, gdyby Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.
  1. W szkole będą jednocześnie prowadzone zajęcia profilaktyczne z w/w zakresu w poszczególnych klasach/grupach.

Na skróty