godlo

 logosp4 3     godlo

Konkurs na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu serdecznie zaprasza wszystkich do uczestnictwa w konkursie na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową.

szopkaDo uczestnictwa w konkursie zapraszamy rodziny, szkoły, placówki oraz twórców indywidualnych, chcących dać wyraz tradycjom i obyczajom związanym z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie szopki bożonarodzeniowej w dowolnej technice.

Każdy uczestnik konkursu dostarcza szopkę bożonarodzeniową w terminie do 4 grudnia 2018 do świetlicy szkolnej SP4 lub bezpośrednio do szkoły podstawowej /gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu .

Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, kategorię konkursową i nazwę szkoły/placówki. Ekspozycja szopek w holu głównym budynku nastąpi w dniach 6 - 12 grudnia 2018 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7 grudnia 2018, a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas XX Powiatowego Wspólnego Kolędowania 12 grudnia 2018 r. Laureaci zostaną wcześniej powiadomieni przez organizatorów. Podczas prezentacji szopek bożonarodzeniowych oceniane będą: ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność pomysłu, wkład pracy, estetyka wykonania oraz inne walory plastyczne i techniczne.

Golec uOrkiestra dokona wyboru dwóch szopek, przyznając im nagrodę specjalną. Organizatorzy zapewniają cenne nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu serdecznie zaprasza wszystkich do uczestnictwa w konkursie na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową.

szopkaDo uczestnictwa w konkursie zapraszamy rodziny, szkoły, placówki oraz twórców indywidualnych, chcących dać wyraz tradycjom i obyczajom związanym z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie szopki bożonarodzeniowej w dowolnej technice.

Każdy uczestnik konkursu dostarcza szopkę bożonarodzeniową w terminie do 4 grudnia 2018 do świetlicy szkolnej SP4 lub bezpośrednio do szkoły podstawowej /gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu .

Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, kategorię konkursową i nazwę szkoły/placówki. Ekspozycja szopek w holu głównym budynku nastąpi w dniach 6 - 12 grudnia 2018 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7 grudnia 2018, a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas XX Powiatowego Wspólnego Kolędowania 12 grudnia 2018 r. Laureaci zostaną wcześniej powiadomieni przez organizatorów. Podczas prezentacji szopek bożonarodzeniowych oceniane będą: ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność pomysłu, wkład pracy, estetyka wykonania oraz inne walory plastyczne i techniczne.

Golec uOrkiestra dokona wyboru dwóch szopek, przyznając im nagrodę specjalną. Organizatorzy zapewniają cenne nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu.

Na skróty