godlo

 logosp4 3     godlo

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

dbi1 18Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Ma on na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Główną ideą narodowych obchodów DBI jest inicjowanie lokalnych działań, w ramach, których dzieci, młodzież i nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci. Z okazji DBI organizowane są w całej Polsce zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne akcje, które trwają często przez kilka tygodni.

DBI 2018 obchodziliśmy 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Podczas obchodów DBI 2018 chcieliśmy podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

Nasza szkoła włączyła się w obchody tego dnia jeszcze przed rozpoczęciem ferii zimowych. Zaplanowane inicjatywy były realizowane do końca lutego. Dla każdej grupy naszej społeczności szkolnej zaplanowano nieco inne działania. Rodzice otrzymali ulotki informujące jak reagować na hejt oraz w trakcie spotkań z wychowawcami mogli porozmawiać o zasadach korzystania z aplikacji mobilnych lub o zjawisku sekstingu. Uczniowie klas pierwszych, czwartych i klasy siódmej uczestniczyli w specjalnych zajęciach edukacyjnych, natomiast uczniowie klas gimnazjalnych mogli wziąć udział w szkolnym konkursie rozwiązując krzyżówkę. Było też specjalne zadanie dla nauczycieli przygotowane przez uczniów. Oczywiście nie mogło zabraknąć tematycznych gazetek i tablic informacyjnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za aktywny udział w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w Internecie

E. Brol i W. Kolasa

dbi1 18Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Ma on na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Główną ideą narodowych obchodów DBI jest inicjowanie lokalnych działań, w ramach, których dzieci, młodzież i nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci. Z okazji DBI organizowane są w całej Polsce zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne akcje, które trwają często przez kilka tygodni.

DBI 2018 obchodziliśmy 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Podczas obchodów DBI 2018 chcieliśmy podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

Nasza szkoła włączyła się w obchody tego dnia jeszcze przed rozpoczęciem ferii zimowych. Zaplanowane inicjatywy były realizowane do końca lutego. Dla każdej grupy naszej społeczności szkolnej zaplanowano nieco inne działania. Rodzice otrzymali ulotki informujące jak reagować na hejt oraz w trakcie spotkań z wychowawcami mogli porozmawiać o zasadach korzystania z aplikacji mobilnych lub o zjawisku sekstingu. Uczniowie klas pierwszych, czwartych i klasy siódmej uczestniczyli w specjalnych zajęciach edukacyjnych, natomiast uczniowie klas gimnazjalnych mogli wziąć udział w szkolnym konkursie rozwiązując krzyżówkę. Było też specjalne zadanie dla nauczycieli przygotowane przez uczniów. Oczywiście nie mogło zabraknąć tematycznych gazetek i tablic informacyjnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za aktywny udział w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w Internecie

E. Brol i W. Kolasa

Na skróty