godlo

 logosp4 3     godlo

Wycieczka śladami historii naszego regionu i nie tylko…

katow11730 maja 2017 roku sześćdziesięcioosobowa reprezentacja naszej szkoły składająca się z uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich wzięła udział w wycieczce do stolicy województwa – Katowic, aby odwiedzić po raz kolejny Śląskie Centrum Wolności i Solidarności oraz po raz pierwszy po przeniesieniu do nowego budynku Muzeum Śląskie.

Pierwszy punkt programu wycieczki stanowiły warsztaty edukacyjne z udziałem Pana Stanisława Płatka pt. „Skazani na Wujka”, w ramach których poznawaliśmy okoliczności wybuchu strajku w KWK Wujek podczas stanu wojennego oraz jego przebieg, następnie obejrzeliśmy film "Internowane", poświęcony kobietom represjonowanym podczas stanu wojennego, wreszcie zwiedziliśmy wystawę "Zza kraty. Twórczość internowanych w latach 80." Spotkanie to było okazałą lekcją historii współczesnej, nieodkrywanej na lekcjach w gimnazjum. Jesteśmy pod wrażeniem otwartości i gościnności Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności przy KWK Wujek.

Drugi etap podróży wypełniło zwiedzanie Muzeum Śląskiego, w szczególności wystawy na temat zmian historycznych i kulturalnych zachodzących na Górnym Śląsku. Interaktywną podróż w czasie-od początków regionu, przez zmiany przynależności terytorialnej, przez zrywy patriotyczne, plebiscyty, I i II wojnę światową, PRL aż do obecnych dni – zakończyła nieplanowana przygoda, bo udział w ewakuacji muzeum z powodu alarmu przeciwpożarowego, który tak naprawdę był sprawdzianem bezpieczeństwa w obiekcie. Niemniej młodzież przeżyła dreszcz emocji.

Wycieczka śladami naszej małej ojczyzny była satysfakcjonującym doświadczeniem i to za bardzo niewielkie nakłady finansowe. Zachęcamy wszystkich do odkrywania tego, co znajduje się na wyciągnięcie ręki.

Uczestnicy i opiekunowie

katow11730 maja 2017 roku sześćdziesięcioosobowa reprezentacja naszej szkoły składająca się z uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich wzięła udział w wycieczce do stolicy województwa – Katowic, aby odwiedzić po raz kolejny Śląskie Centrum Wolności i Solidarności oraz po raz pierwszy po przeniesieniu do nowego budynku Muzeum Śląskie.

Pierwszy punkt programu wycieczki stanowiły warsztaty edukacyjne z udziałem Pana Stanisława Płatka pt. „Skazani na Wujka”, w ramach których poznawaliśmy okoliczności wybuchu strajku w KWK Wujek podczas stanu wojennego oraz jego przebieg, następnie obejrzeliśmy film "Internowane", poświęcony kobietom represjonowanym podczas stanu wojennego, wreszcie zwiedziliśmy wystawę "Zza kraty. Twórczość internowanych w latach 80." Spotkanie to było okazałą lekcją historii współczesnej, nieodkrywanej na lekcjach w gimnazjum. Jesteśmy pod wrażeniem otwartości i gościnności Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności przy KWK Wujek.

Drugi etap podróży wypełniło zwiedzanie Muzeum Śląskiego, w szczególności wystawy na temat zmian historycznych i kulturalnych zachodzących na Górnym Śląsku. Interaktywną podróż w czasie-od początków regionu, przez zmiany przynależności terytorialnej, przez zrywy patriotyczne, plebiscyty, I i II wojnę światową, PRL aż do obecnych dni – zakończyła nieplanowana przygoda, bo udział w ewakuacji muzeum z powodu alarmu przeciwpożarowego, który tak naprawdę był sprawdzianem bezpieczeństwa w obiekcie. Niemniej młodzież przeżyła dreszcz emocji.

Wycieczka śladami naszej małej ojczyzny była satysfakcjonującym doświadczeniem i to za bardzo niewielkie nakłady finansowe. Zachęcamy wszystkich do odkrywania tego, co znajduje się na wyciągnięcie ręki.

Uczestnicy i opiekunowie

Na skróty