godlo

 logosp4 3     godlo

Wspaniale byłoby pracować w "Otwartej Firmie"

otw-firmJakich pracowników szukają pracodawcy? Jak założyć własne przedsiębiorstwo? Co mówić na rozmowie kwalifikacyjnej? Dlaczego warto zdobyć specjalistyczne wykształcenie? I co jest ważne na naszym lokalnym rynku pracy?

Każdy gimnazjalista myślący dojrzale o swojej dalszej edukacji i zastanawiający się nad wyborem drogi życiowej, chciałby znać odpowiedzi powyższe pytania. Wychodząc tej potrzebie naprzeciw w Gimnazjum nr 1 w Lublińcu zorganizowane zostały spotkania w ramach projektu „OTWARTA FIRMA – Pracownik – przedsiębiorca – przedsiębiorstwo” pod patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, 14-18 listopada, kilku zaproszonych przez koordynatorki programu – Katarzynę Łukawską-Pasternak i Marzenę Kowalczyk-Jassak – pracodawców i pracowników podzieliło się swoim doświadczeniem zawodowym z uczniami, wprowadzając ich w lokalny rynek pracy. W ciekawej formie i w roli debiutujących przed gronem uczniowskim pojawili się: Łukasz Kardas z firmy Integra Sp.z o.o. Adama Dyli, Ewa Szraucner właścicielka firmy Wers, Iwona Legencka – trenerka Fundacji Wspomagania Wsi i Komendantka Hufca ZHP Lubliniec oraz Piotr Widera- handlowiec z „O&J Media Janusza Bednarczyka. Były pogadanki, prezentacje, ćwiczenia, przykłady i pytania, które mamy nadzieję zainspirowały młodzież do aktywnego i świadomego planowania swojej przyszłej kariery zawodowej.

Oprócz tych kilku spotkań planowane jest odwiedzenie przez uczniów kilku zakładów pracy, funkcjonujących na lokalnym rynku, by uświadomić młodym ludziom możliwości związania ich przyszłości z rodzinną miejscowością.

Życzymy gimnazjalistom trafnych wyborów życiowych i elastyczności w podejściu do nich w przyszłości.

Katarzyna Łukawska –Pasternak
Marzena Kowalczyk – Jassak

otw-firmJakich pracowników szukają pracodawcy? Jak założyć własne przedsiębiorstwo? Co mówić na rozmowie kwalifikacyjnej? Dlaczego warto zdobyć specjalistyczne wykształcenie? I co jest ważne na naszym lokalnym rynku pracy?

Każdy gimnazjalista myślący dojrzale o swojej dalszej edukacji i zastanawiający się nad wyborem drogi życiowej, chciałby znać odpowiedzi powyższe pytania. Wychodząc tej potrzebie naprzeciw w Gimnazjum nr 1 w Lublińcu zorganizowane zostały spotkania w ramach projektu „OTWARTA FIRMA – Pracownik – przedsiębiorca – przedsiębiorstwo” pod patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, 14-18 listopada, kilku zaproszonych przez koordynatorki programu – Katarzynę Łukawską-Pasternak i Marzenę Kowalczyk-Jassak – pracodawców i pracowników podzieliło się swoim doświadczeniem zawodowym z uczniami, wprowadzając ich w lokalny rynek pracy. W ciekawej formie i w roli debiutujących przed gronem uczniowskim pojawili się: Łukasz Kardas z firmy Integra Sp.z o.o. Adama Dyli, Ewa Szraucner właścicielka firmy Wers, Iwona Legencka – trenerka Fundacji Wspomagania Wsi i Komendantka Hufca ZHP Lubliniec oraz Piotr Widera- handlowiec z „O&J Media Janusza Bednarczyka. Były pogadanki, prezentacje, ćwiczenia, przykłady i pytania, które mamy nadzieję zainspirowały młodzież do aktywnego i świadomego planowania swojej przyszłej kariery zawodowej.

Oprócz tych kilku spotkań planowane jest odwiedzenie przez uczniów kilku zakładów pracy, funkcjonujących na lokalnym rynku, by uświadomić młodym ludziom możliwości związania ich przyszłości z rodzinną miejscowością.

Życzymy gimnazjalistom trafnych wyborów życiowych i elastyczności w podejściu do nich w przyszłości.

Katarzyna Łukawska –Pasternak
Marzena Kowalczyk – Jassak

Na skróty