godlo

 logosp4 3     godlo

Rok wolontariatu

wol12   Od kilku lat MEN nadaje hasła kolejnym latom szkolnym, zwracając uwagę na kwestie, które w danym roku powinny być priorytetem.

Rok szkolny 2016/2017 został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej panią Annę Zalewską  ROKIEM WOLONTARIATU - Człowiek musi żyć też dla drugiego człowieka, dla wspólnot, w których funkcjonuje. Chodzi o to, żeby dzieci i młodzież przyzwyczajać, że żyją w społeczeństwie - wyjaśniła pani minister. Zapowiedziała także, że każdy miesiąc otrzyma swoje hasło: będzie np. sprzątanie świata czy pomoc w hospicjum.Pani minister dodała, że sama również weźmie udział w takiej akcji.

W związku hasłem ogłoszonym przez panią minister nasze gimnazjum przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu Szkolny Klub Wolontariatu, który przeprowadzony zostanie w okresie od 29 września 2016 r. do 30 marca 2017 r.

Wszystkich wolontariuszy oraz chętnych uczniów, rodziców i nauczycieli zapraszamy do włączenia się w realizację konkursu. Szczegóły wkrótce w zakładce wolontariat.

Koordynatorki wolontariatu : Marzena Kowalczyk – Jassak i Barbara Szuster

wol12   Od kilku lat MEN nadaje hasła kolejnym latom szkolnym, zwracając uwagę na kwestie, które w danym roku powinny być priorytetem.

Rok szkolny 2016/2017 został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej panią Annę Zalewską  ROKIEM WOLONTARIATU - Człowiek musi żyć też dla drugiego człowieka, dla wspólnot, w których funkcjonuje. Chodzi o to, żeby dzieci i młodzież przyzwyczajać, że żyją w społeczeństwie - wyjaśniła pani minister. Zapowiedziała także, że każdy miesiąc otrzyma swoje hasło: będzie np. sprzątanie świata czy pomoc w hospicjum.Pani minister dodała, że sama również weźmie udział w takiej akcji.

W związku hasłem ogłoszonym przez panią minister nasze gimnazjum przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu Szkolny Klub Wolontariatu, który przeprowadzony zostanie w okresie od 29 września 2016 r. do 30 marca 2017 r.

Wszystkich wolontariuszy oraz chętnych uczniów, rodziców i nauczycieli zapraszamy do włączenia się w realizację konkursu. Szczegóły wkrótce w zakładce wolontariat.

Koordynatorki wolontariatu : Marzena Kowalczyk – Jassak i Barbara Szuster

Na skróty