godlo

 logosp4 3     godlo

77 rocznica mordu jeńców wojennych - żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca pod Dąbrową

ciepielow161   11 września w lesie pod Dąbrową koło Ciepielowa, miały miejsce uroczyste obchody dla uczczenia pamięci 300 zamordowanych bestialsko żołnierzy w pierwszych dniach II wojny światowej przez niemiecki 15 Pułk Piechoty. W uroczystościach wzięło udział ponad 500 osób, wśród nich znaleźli się przedstawiciele młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Lublińcu wraz z nauczycielami oraz dyrektorem szkoły, a także członkowie Rodziny Wojskowej 74 GPP , dla których to miejsce ma szczególne znaczenie. Obchody, nad którymi honorowy patronat objął Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, rozpoczęły się od uroczystej mszy polowej i poświęcenia poddanych renowacji pomników, znajdujących się w miejscu pamięci narodowej. Następnie wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk wygłosiłokolicznościowe przemówienie i wręczył pamiątkowe statuetki w dowód pamięci i szacunku za kultywowanie pamięci żołnierzy 74 GPP poległych pod Dąbrową. Statuetka taka została przekazana m.in. Burmistrzowi Miasta Lublińca Edwardowi Maniurze .

   Po występie artystycznym przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Ciepielowa delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem. Na zakończenie odbyło się spotkanie koleżeńskie dawnych żołnierzy i ich rodzin przy żołnierskiej grochówce.

   Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Lublińcu kultywują pamięć patrona swojej szkoły, biorąc udział w rocznicowych obchodach daleko od Lublińca w lesie pod Dabrową , ale również w szkole w dniu 8 września pełnią wartę honorową.

ciepielow161   11 września w lesie pod Dąbrową koło Ciepielowa, miały miejsce uroczyste obchody dla uczczenia pamięci 300 zamordowanych bestialsko żołnierzy w pierwszych dniach II wojny światowej przez niemiecki 15 Pułk Piechoty. W uroczystościach wzięło udział ponad 500 osób, wśród nich znaleźli się przedstawiciele młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Lublińcu wraz z nauczycielami oraz dyrektorem szkoły, a także członkowie Rodziny Wojskowej 74 GPP , dla których to miejsce ma szczególne znaczenie. Obchody, nad którymi honorowy patronat objął Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, rozpoczęły się od uroczystej mszy polowej i poświęcenia poddanych renowacji pomników, znajdujących się w miejscu pamięci narodowej. Następnie wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk wygłosiłokolicznościowe przemówienie i wręczył pamiątkowe statuetki w dowód pamięci i szacunku za kultywowanie pamięci żołnierzy 74 GPP poległych pod Dąbrową. Statuetka taka została przekazana m.in. Burmistrzowi Miasta Lublińca Edwardowi Maniurze .

   Po występie artystycznym przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Ciepielowa delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem. Na zakończenie odbyło się spotkanie koleżeńskie dawnych żołnierzy i ich rodzin przy żołnierskiej grochówce.

   Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Lublińcu kultywują pamięć patrona swojej szkoły, biorąc udział w rocznicowych obchodach daleko od Lublińca w lesie pod Dabrową , ale również w szkole w dniu 8 września pełnią wartę honorową.

Na skróty