godlo

 logosp4 3     godlo

Wybieram szkołę - wybieram zawód

mck3aW dniu 12 i 14 stycznia 2016 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Lublińcu – Anna Weber przeprowadziła warsztaty z doradztwa zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej klas: III c i III a z Gimnazjum nr 1 w Lublińcu. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia związane z oceną predyspozycji zawodowych , poznaniem świata zawodów oraz wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Uczestnikom zajęć przyswojono pojęcia kompetencji zawodowych, zadań, kwalifikacji oraz przeciwwskazań zdrowotnych różnych zawodów. Omówiono pięciostopniowy podział zawodów ze względu na środowisko pracy wraz z przykładowymi zawodami. Doradca zawodowy szczególną uwagę zwróciła na postęp techniczny i technologiczny dokonujący się w różnych dziedzinach gospodarki, przyczyniający się do powstawania wielu nowych zawodów i specjalności, których największa dynamika rozwoju przypada na XXI wiek, a wykonywanie ich staje się gwarancją otrzymania dobrej pracy. Gimnazjalistom uświadomiono fakt, że z dnia na dzień wzrasta popyt na pracownika wszechstronnie wykształconego, posiadającego wiedzę i doświadczenie do wykonywania pracy na różnych stanowiskach. Zwrócono uwagę na rangę ustawicznego kształcenia się i podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji. Dlatego ważnym krokiem w planowaniu swojej przyszłości staje się odpowiedzialny i przemyślany wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Uczestnicy w trakcie spotkania w MCK wykonali testy na zainteresowania zawodowe oraz obejrzeli prezentacje multimedialne związane z omawianymi zagadnieniami. Dla uczestników wyświetlono film szkoleniowy pt.:” Zawód przyszłości ,gdzie szukać, jak zdobyć”, stanowiący cenną wskazówkę jak właściwie zaplanować swój rozwój wybrać przyszły zawód.

Lubliniec, dnia 14.01.2016 r.

Autor artykułu – Anna Weber - Doradca zawodowy - MCK Lubliniec.

mck3aW dniu 12 i 14 stycznia 2016 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Lublińcu – Anna Weber przeprowadziła warsztaty z doradztwa zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej klas: III c i III a z Gimnazjum nr 1 w Lublińcu. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia związane z oceną predyspozycji zawodowych , poznaniem świata zawodów oraz wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Uczestnikom zajęć przyswojono pojęcia kompetencji zawodowych, zadań, kwalifikacji oraz przeciwwskazań zdrowotnych różnych zawodów. Omówiono pięciostopniowy podział zawodów ze względu na środowisko pracy wraz z przykładowymi zawodami. Doradca zawodowy szczególną uwagę zwróciła na postęp techniczny i technologiczny dokonujący się w różnych dziedzinach gospodarki, przyczyniający się do powstawania wielu nowych zawodów i specjalności, których największa dynamika rozwoju przypada na XXI wiek, a wykonywanie ich staje się gwarancją otrzymania dobrej pracy. Gimnazjalistom uświadomiono fakt, że z dnia na dzień wzrasta popyt na pracownika wszechstronnie wykształconego, posiadającego wiedzę i doświadczenie do wykonywania pracy na różnych stanowiskach. Zwrócono uwagę na rangę ustawicznego kształcenia się i podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji. Dlatego ważnym krokiem w planowaniu swojej przyszłości staje się odpowiedzialny i przemyślany wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Uczestnicy w trakcie spotkania w MCK wykonali testy na zainteresowania zawodowe oraz obejrzeli prezentacje multimedialne związane z omawianymi zagadnieniami. Dla uczestników wyświetlono film szkoleniowy pt.:” Zawód przyszłości ,gdzie szukać, jak zdobyć”, stanowiący cenną wskazówkę jak właściwie zaplanować swój rozwój wybrać przyszły zawód.

Lubliniec, dnia 14.01.2016 r.

Autor artykułu – Anna Weber - Doradca zawodowy - MCK Lubliniec.

Na skróty