Informacja: 15 stycznia 2021r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu uprzejmie przypomina, iż od 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I - III wracają do nauczania stacjonarnego, natomiast uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę w trybie zdalnym. W związku z powyższym, proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły bez objawów chorobowych!
 2. Uczniowie wchodzą do szkoły przez główne drzwi oznaczonymi wejściami wg planu:
  • klasa I B i I C – wejściem górnym,
  • klasa I A, II A, II B – wejściem dolnym strona prawa,
  • klasa III A, III B – wejściem dolnym strona lewa.
 3. Podczas przerw uczniowie przebywają na korytarzach w oznaczonych rewirach, które przypisane są do danej klasy w celu zminimalizowania kontaktu między klasami.
 4. Na pierwszych zajęciach wychowawcy klas I-III poinformują uczniów swoich klas o rewirach przebywania podczas przerw. Zmiana wyznaczonego rewiru możliwa będzie tylko w wyjątkowych sytuacjach, np.: pójście do toalety, pielęgniarki, psychologa, itp.
 5. Podczas przerw na korytarzach uczniowie mają zasłonięte usta i nos. W klasach uczniowie mogą przebywać bez osłony nosa i ust.
 6. Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEiN po każdej lekcji w salach lekcyjnych będą otwierane okna w celu wywietrzenia pomieszczenia. Korytarze wietrzone będą podczas przebywania uczniów w salach lekcyjnych przez pracowników obsługi. Rodzice proszeni są o to, by dzieci przychodziły do szkoły ubrane na tzw. „cebulkę”.
 7. Obiady wydawane będą na 2 przerwach wg harmonogramu:
  • 11.30 – klasy IA, IB, IC, II A
  • 12.30 – klasy II B, IIIA, IIIB.
 8. Świetlica szkolna działa zgodnie ze stałym harmonogramem w godzinach od 06.45 do godz.16.00.
Katarzyna Górecka
Dyrektor SP4

Informacja 13.01.2021

Szanowni Rodzice

Zgodnie z decyzją MZ i MEiN od dnia 18 stycznia 2021r. dla uczniów klas 1 - 3 wraca nauczanie stacjonarne w szkole. Powrót do szkoły będzie w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi GIS i MZ.

Bardzo proszę, podczas funkcjonowania szkoły w okresie pandemii o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i wytycznych, które dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE COVID-19.

Nauka odbywać się będzie według dotychczasowego planu lekcji. Dla zadeklarowanych dzieci czynna będzie świetlica w godz. 6.45 - 16.00. Od 18 stycznia wydawane będą również obiady o godz. 11.30 i 12.30. Decyzją Rady Rodziców nastąpiła zmiana firmy cateringowej na firmę Sebastian Piotrowski SZOPA. Nowa deklaracja dostępna jest w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej szkoły (w zakładce RODZICE-obiady dla uczniów-Deklaracja). Proszę o przekazanie informacji wychowawcy lub bezpośrednio do szkoły, które dziecko będzie korzystało z tej formy dożywiania.  

                                                                    

                                                                     Z poważaniem
                                                                     Grażyna Grobara-Rakowska

Efekty udziału Gminy Lubliniec w programie „Zdalna szkoła+”

zszk21zszk22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki zgłoszeniu Gminy Lubliniec do programu „Zdalna szkoła+”, w ramach którego możliwe było dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnej edukacji, Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublińcu otrzymała 8 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi oraz przenośnymi dyskami, jak również 3 kamery internetowe. Działanie to zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Otrzymany sprzęt komputerowy trafił już do najbardziej potrzebujących uczniów i wspomaga ich w odbywaniu lekcji online. Należy przypomnieć fakt, że program „Zdalna szkoła+” to kolejny po „Zdalnej szkole” program w ramach którego możliwe było dofinansowanie zakup sprzętu – komputerów i laptopów, oprogramowania czy mobilnego dostępu do internetu, potrzebnych do zdalnych lekcji, z którego szkoła również skorzystała w kwietniu 2020r.

                                                                                                                              Katarzyna Górecka

Wyniki Szkolnego Konkursu online "Żyj zdrowo i bezpiecznie"

Z radością informujemy o wynikach szkolnego konkursu profilaktycznego.

W grupie wiekowej IV-VIII zwyciężyli:

 • I miejsce - Szymon Kompała z klasy 6A
 • II miejsce - Paulina Wilk z klasy 4a
 • III miejsce - Julia Chmurak z klasy 8a

W grupie wiekowej I-III, nagrodzono:

 • I miejsce - Alex Uszko z klasy 3b
 • II miejsce - Layla Grati z klasy 3a
 • III miejsce - Mateusz Macheta z klasy 1a
 • Wyróżnienie - Mikołaj Stier-Bańka z klasy 3b
 • Wyróżnienie - Amelia Mirowska z klasy 3b

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu! Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy zostaną rozdane po powrocie do szkoły.

Anna Pindych

Zielona pracownia czeka na uczniów!!

a10Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach typowa sala lekcyjna zmieniona została w innowacyjną, interaktywną i nowoczesną pracownię - idealną dla uczniów kreatywnych, zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi i pragnących zdobywać wiedzę w najbardziej przystępny sposób. Realizacja zadania była możliwa dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Burmistrza Miasta Lublińca pana Edwarda Maniurę oraz wsparciu rodziców podczas przygotowania wizualizacji projektu.

Motywem przewodnim naszej Zielonej Pracowni jest energia odnawialna i źródła jej pozyskiwania, dlatego pomoce dydaktyczne zakupione do realizacji tego projektu będą wspierały uczniów w nauczaniu takich przedmiotów jak chemia, fizyka, biologia, geografia i przyroda. Zamontowany panel fotowoltaiczny oświetlać będzie makietę miasta i pozwali na ładowanie mniejszych urządzeń elektronicznych takich jak n.p.: power banki lub telefony. Po specjalnym torze będzie jeździć Hydrocar - futurystyczny model pojazdu napędzany czystym wodorem, gdzie produktem spalania będzie ekologiczna para wodna. Model demonstrujący działanie energii odnawialnych: wody, wiatru, słońca pozwoli na obserwację przemiany poszczególnych energii.

Zielona Pracownia wyposażona jest w supernowoczesny monitor dotykowy i zespolony z nim mikroskop optyczny oraz urządzenie wielofunkcyjne pozwalające na wydruk efektów pracy uczniów. W pracowni znajdują się specjalne stanowiska do indywidualnej pracy badawczej uczniów oraz dygestorium. Pomoce dydaktyczne takie jak: maszyna elektrostatyczna, tellurium, globusy, modele atomów, Koło Maxwella i wiele innych ułatwią i uatrakcyjnią zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów naszej szkoły w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

Możemy z całą pewnością stwierdzić, iż dbamy o to, by uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu byli

EmpiryczniKreatywniOdkrywczy

Po więcej informacji zapraszamy do zakładki Zielona Pracownia

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych SP4 Lubliniec

Pomagajmy!

pomoc20W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją pandemiczną, chcielibyśmy, z Waszą pomocą drodzy Rodzice i Uczniowie, wesprzeć pacjentów, którzy obecnie znajdują się w szpitalu. Często są to osoby starsze, samotne, pozostające bez wsparcia bliskich, którzy z różnych względów muszą pozostać w domach. Ruszamy ze zbiórką rzeczy dla ciała oraz dla duszy:
- plastikowe sztućce i naczynia
- środki higieny osobistej (chusteczki nawilżane, pasta do zębów, papier toaletowy, ręczniki kuchenne, mydło, szampon, dezodorant)
- woda niegazowana
- kartki i rysunki z miłym słowem i serdecznymi życzeniami (te ręcznie wykonane zawsze cieszą najbardziej),
- krótkie listy z pozdrowieniami pacjentów
- krzyżówki, szarady, sudoku.

Dary można przynosić do szkoły lub przekazywać je bezpośrednio do koordynatora akcji (Anna Trzepizur, Pomoc Koronawirus Lubliniec, kontakt: 662-071-396). Wielokrotnie, jako społeczność Naszej Czwórki pokazaliśmy, że w trudnych chwilach potrafimy dawać z głębi serca. Damy radę!