godlo

 logosp4 3     godlo

Program "Aktywna Tablica"

akt1Szkoła Podstawowa nr 4 uczestniczy w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pod nazwą – „Aktywna tablica". W ramach otrzymanej dotacji nasza szkoła zakupiła dwa monitory dotykowe, z których mogą korzystać wszyscy nauczyciele i uczniowie w szkole.

8 marca 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli w ramach powołanej Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących technologię informacyjno-komunikacyjną (TIK) w nauczaniu. Współpracując nauczyciele wspierać będą wszelkie przedsięwzięcia służące skutecznemu działaniu na rzecz rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK tak, aby tworzyć warunki do jak najwyższej jakości edukacji. Celem powołania i działania  tej  Sieci jest przede wszystkim: integracja środowiska nauczycieli, wypracowanie i utrwalenie metod współpracy, wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy szkołami, stworzenie wspólnej bazy aplikacji multimedialnych, prowadzenie i udział w lekcjach otwartych. Szkoły w Lublińcu, których nauczyciele rozpoczęli współpracę to: Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 4.

W trakcie pierwszego spotkania p. I. Chmiel wraz z uczniami, zaprezentowała sposoby wykorzystania monitora dotykowego na lekcji chemii, poprzez stosowanie dostępnych aplikacji, e-booków, oraz zasobów tworzonych przez nauczyciela.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za poświęcony czas i udział w spotkaniu.

E. Brol

akt1Szkoła Podstawowa nr 4 uczestniczy w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pod nazwą – „Aktywna tablica". W ramach otrzymanej dotacji nasza szkoła zakupiła dwa monitory dotykowe, z których mogą korzystać wszyscy nauczyciele i uczniowie w szkole.

8 marca 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli w ramach powołanej Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących technologię informacyjno-komunikacyjną (TIK) w nauczaniu. Współpracując nauczyciele wspierać będą wszelkie przedsięwzięcia służące skutecznemu działaniu na rzecz rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK tak, aby tworzyć warunki do jak najwyższej jakości edukacji. Celem powołania i działania  tej  Sieci jest przede wszystkim: integracja środowiska nauczycieli, wypracowanie i utrwalenie metod współpracy, wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy szkołami, stworzenie wspólnej bazy aplikacji multimedialnych, prowadzenie i udział w lekcjach otwartych. Szkoły w Lublińcu, których nauczyciele rozpoczęli współpracę to: Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 4.

W trakcie pierwszego spotkania p. I. Chmiel wraz z uczniami, zaprezentowała sposoby wykorzystania monitora dotykowego na lekcji chemii, poprzez stosowanie dostępnych aplikacji, e-booków, oraz zasobów tworzonych przez nauczyciela.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za poświęcony czas i udział w spotkaniu.

E. Brol

Na skróty