godlo

 logosp4 3     godlo

Zajęcia pozalekcyjne

WYKAZ ZAJĘĆ Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 - od 1 września 2019 r.

 
 

Lp.

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin

Miejsce

1

2

3

4

5

1

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas I

Katarzyna Łukawska-Pasternak

środa 12.40-13.35

s. 15

2

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas II-III

Marzena Pospiech

poniedziałek 13.35-14.20

s.12

3

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas V-VI

Agnieszka Dymarek

środa 15.15 - 16.00

s.23

4

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas VII-VIII

Agnieszka Dymarek

środa 14.25-15.10

s.23

5

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla klas I

Katarzyna Łukawska-Pasternak

piątek 12.40- 13.35

s.15

6

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla klas II-III

Iwona Michalak-Małek

wtorek 13.35-14.20

s.13

7

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla klas V-VI

Katarzyna Łukawska-Pasternak

środa 15.15 - 16.00

s.24

8

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla klas VII-VIII

Agnieszka Dymarek

czwartek 15.15-16.00

s.23

9

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas I

Marzena Kowalczyk-Jassak

poniedziałek 13.25-14.20

s. 14

10

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas II-III

Marzena Kowalczyk-Jassak

poniedziałek 14.25-15.10

s. 14

11

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas V-VI

Ewa Prandzioch

wtorek 14.25-15.10

s.14

12

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas VII-VIII

Barbara Szuster

wtorek 14.25 - 15.10

s.20

13

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka polskiego dla klas II-III

Marzena Kowalczyk-Jassak

wtorek 13.35 - 14.20

s.14

14

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka polskiego VII-VIII

Barbara Szuster

Poniedziałek 13.35-14.20 co 2 tydzień 14.25-15.10

s.20 lub s.19

15

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka polskiego V-VI

Ewa Prandzioch

środa 14.25-15.10

s. 22

16

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka niemieckiego

Anna Mierzwińska

czwartek 14.25 - 15.10

s. 28a

17

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego

Piotr Górecki

wtorek 14.25-15.10

s. 28a

18

Zajęcia rozwijające uzdolnienia czytelnicze

Marzena Pospiech

środa 13.25 - 14.20

s. 12

19

Zajęcia rozwijające kreatywność - sensoryczne

Honorata Majczyna

środa 13.25-14.20

s.13

20

Zajęcia rozwijające uzdolnienia nauk przyrodniczych

Agnieszka Dymarek

czwartek 16.05- 16.50

s. 29

21

Zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne - programowanie ozobotów

Ewa Brol

środa 12.40 - 13.25

s.26

22

Zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne - programowanie ozobotów

Ewa Brol

czwartek 12.40-13.25

s. 26

23

Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne - chór i orkiestra

Krzysztof Gembała

środa 17.00-18.00

s. 32

24

Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne - chór i orkiestra

Krzysztof Gembała

środa 18.00-19.00

s.32

25

Zajęcia rozwiające uzdolnienia taneczne kl. I

Bernadeta Kubica-Pinkowska

poniedziałek 12.40 -13.25

sala gim

26

Zajęcia rozwiające uzdolnienia taneczne kl. II-III

Bernadeta Kubica-Pinkowska

poniedziałek 13.25-14.20

sala gim

27

Zajęcia rozwiające uzdolnienia taneczne kl. V

Bernadeta Kubica-Pinkowska

wtorek 14.25 - 15.10

sala gim

28

Zajęcia logopedyczne

Agnieszka Machoń

poniedziałek 12.40-13.25

s.11

29

Zajęcia logopedyczne

Agnieszka Machoń

poniedziałek 13.35 - 14.20

s.11

30

Zajęcia logopedyczne

Agnieszka Machoń

poniedziałek 14.25 - 15.10

s.11

31

Zajęcia logopedyczne

Agnieszka Machoń

czwartek 12.40-13.25

s.11

32

Zajęcia logopedyczne

Agnieszka Machoń

czwartek 13.35 - 14.20

s.11

33

Terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ilona Chmiel

środa 12.40-13.25 klasy I-III

s. 29

34

Terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ilona Chmiel

środa 8.50-9.35 klasa Va

s. 29

35

Terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ilona Chmiel

środa 8.00-8.45 Kl. Vb

s.29

36

Terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ilona Chmiel

środa 13.35-14.20 kl. VI dziewczynki

s.29

37

Terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ilona Chmiel

czwartek 8.50-9.35 Kl. VI chłopcy

s. 29

38

Terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ilona Chmiel

poniedziałek 14.25 - 15.10 Kl. VII

s. 29

39

Terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ilona Chmiel

środa 14.25 -15.10 Kl. VIII

s.29

40

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia

Alicja Migoń

poniedziałek 14.25 - 15.10

s. 28a

41

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczno-terapeutyczne

Katarzyna Łukawska-Pasternak

środa 16.00 - 16.45

s. 5

42

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczno-terapeutyczne

Katarzyna Łukawska-Pasternak

środa 16.45-17.30

Harcówka

43

Zajęcia rozwijające uzdolnienia aktorsko-recytatorskie

Ewa Prandzioch

środa 13.35-14.10

s.22

44

Zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe dla klas I-III

Piotr Bogacki

wtorek 14.25-15.10

hala

         
         
 

Zajęcia dla klas I-III

     
 

Zajęcia dla klas V-VIII

     

 

 

 

 

 

WYKAZ ZAJĘĆ Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 - od 1 września 2019 r.

 
 

Lp.

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin

Miejsce

1

2

3

4

5

1

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas I

Katarzyna Łukawska-Pasternak

środa 12.40-13.35

s. 15

2

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas II-III

Marzena Pospiech

poniedziałek 13.35-14.20

s.12

3

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas V-VI

Agnieszka Dymarek

środa 15.15 - 16.00

s.23

4

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas VII-VIII

Agnieszka Dymarek

środa 14.25-15.10

s.23

5

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla klas I

Katarzyna Łukawska-Pasternak

piątek 12.40- 13.35

s.15

6

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla klas II-III

Iwona Michalak-Małek

wtorek 13.35-14.20

s.13

7

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla klas V-VI

Katarzyna Łukawska-Pasternak

środa 15.15 - 16.00

s.24

8

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla klas VII-VIII

Agnieszka Dymarek

czwartek 15.15-16.00

s.23

9

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas I

Marzena Kowalczyk-Jassak

poniedziałek 13.25-14.20

s. 14

10

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas II-III

Marzena Kowalczyk-Jassak

poniedziałek 14.25-15.10

s. 14

11

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas V-VI

Ewa Prandzioch

wtorek 14.25-15.10

s.14

12

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas VII-VIII

Barbara Szuster

wtorek 14.25 - 15.10

s.20

13

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka polskiego dla klas II-III

Marzena Kowalczyk-Jassak

wtorek 13.35 - 14.20

s.14

14

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka polskiego VII-VIII

Barbara Szuster

Poniedziałek 13.35-14.20 co 2 tydzień 14.25-15.10

s.20 lub s.19

15

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka polskiego V-VI

Ewa Prandzioch

środa 14.25-15.10

s. 22

16

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka niemieckiego

Anna Mierzwińska

czwartek 14.25 - 15.10

s. 28a

17

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego

Piotr Górecki

wtorek 14.25-15.10

s. 28a

18

Zajęcia rozwijające uzdolnienia czytelnicze

Marzena Pospiech

środa 13.25 - 14.20

s. 12

19

Zajęcia rozwijające kreatywność - sensoryczne

Honorata Majczyna

środa 13.25-14.20

s.13

20

Zajęcia rozwijające uzdolnienia nauk przyrodniczych

Agnieszka Dymarek

czwartek 16.05- 16.50

s. 29

21

Zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne - programowanie ozobotów

Ewa Brol

środa 12.40 - 13.25

s.26

22

Zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne - programowanie ozobotów

Ewa Brol

czwartek 12.40-13.25

s. 26

23

Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne - chór i orkiestra

Krzysztof Gembała

środa 17.00-18.00

s. 32

24

Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne - chór i orkiestra

Krzysztof Gembała

środa 18.00-19.00

s.32

25

Zajęcia rozwiające uzdolnienia taneczne kl. I

Bernadeta Kubica-Pinkowska

poniedziałek 12.40 -13.25

sala gim

26

Zajęcia rozwiające uzdolnienia taneczne kl. II-III

Bernadeta Kubica-Pinkowska

poniedziałek 13.25-14.20

sala gim

27

Zajęcia rozwiające uzdolnienia taneczne kl. V

Bernadeta Kubica-Pinkowska

wtorek 14.25 - 15.10

sala gim

28

Zajęcia logopedyczne

Agnieszka Machoń

poniedziałek 12.40-13.25

s.11

29

Zajęcia logopedyczne

Agnieszka Machoń

poniedziałek 13.35 - 14.20

s.11

30

Zajęcia logopedyczne

Agnieszka Machoń

poniedziałek 14.25 - 15.10

s.11

31

Zajęcia logopedyczne

Agnieszka Machoń

czwartek 12.40-13.25

s.11

32

Zajęcia logopedyczne

Agnieszka Machoń

czwartek 13.35 - 14.20

s.11

33

Terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ilona Chmiel

środa 12.40-13.25 klasy I-III

s. 29

34

Terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ilona Chmiel

środa 8.50-9.35 klasa Va

s. 29

35

Terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ilona Chmiel

środa 8.00-8.45 Kl. Vb

s.29

36

Terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ilona Chmiel

środa 13.35-14.20 kl. VI dziewczynki

s.29

37

Terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ilona Chmiel

czwartek 8.50-9.35 Kl. VI chłopcy

s. 29

38

Terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ilona Chmiel

poniedziałek 14.25 - 15.10 Kl. VII

s. 29

39

Terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ilona Chmiel

środa 14.25 -15.10 Kl. VIII

s.29

40

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia

Alicja Migoń

poniedziałek 14.25 - 15.10

s. 28a

41

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczno-terapeutyczne

Katarzyna Łukawska-Pasternak

środa 16.00 - 16.45

s. 5

42

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczno-terapeutyczne

Katarzyna Łukawska-Pasternak

środa 16.45-17.30

Harcówka

43

Zajęcia rozwijające uzdolnienia aktorsko-recytatorskie

Ewa Prandzioch

środa 13.35-14.10

s.22

44

Zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe dla klas I-III

Piotr Bogacki

wtorek 14.25-15.10

hala

         
         
 

Zajęcia dla klas I-III

     
 

Zajęcia dla klas V-VIII

     

 

 

 

 

 

Na skróty